Opdateringer
Magnus
Magnus
image
image
image
image
image
image
image
image
Opdateringer

Årsafslutning 2018.2

20.03.2018
Version 2018.2

Denne opdatering har primært fokus på ny XBRL taksonomi og tilhørende forretningsregler, samt nye formater i indkomst- og formueopgørelsen.

Virksomhedsregnskaber:
 • Branchetal
 • Regnskabsklasse A model
 • Nye noter
  • Likvide beholdninger
  • Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Indkomst- og formueopgørelsen (Personligt regnskab):
 • Valuta under årstal i noterne
 • Mulighed for MNE nr. i revisors erklæring

I kan følge de aktuelle udviklingsplaner og kendte kritiske fejl på Skat Nova Professionel supportsite: Wolterskluwer.dk → Support → Skat Nova Support

Hent Årsafslutning brugervejledning og Årsafslutning nyheder 2018.2 hvor I kan læse meget mere om alle nyhederne i seneste version.


Version 2018.1

Denne opdatering har primært fokus på ny XBRL taksonomi og tilhørende forretningsregler, samt nye formater i indkomst- og formueopgørelsen.

Virksomhedsregnskaber:
 • Ny XBRL taksonomi
 • Nye forretningsregler
 • Ændringer vedr. resultatdisponering
 • Mulighed for fravalg af linjer i 5 års oversigten
 • Ny note: Af- og nedskrivninger i forbindelse med resultatopgørelsen
Indkomst- og formueopgørelsen (Personligt regnskab):
 • Nye formater:
  • Kapitalforklaringen
  • Noter
  • Virksomhedsskatteordningen
  • Kapitalafkastordningen
I kan følge de aktuelle udviklingsplaner og kendte kritiske fejl på Skat Nova Professionel supportsite: Wolterskluwer.dk → Support → Skat Nova Support

Hent Årsafslutning brugervejledning og Årsafslutning nyheder 2018.1 hvor I kan læse meget mere om alle nyhederne i seneste version.


Version 2017.6

Denne opdatering har primært fokus på fejlkontroller herunder indførelse af nye fejlkontroller, samt indførelse af funktionen 'Hent nyheder' i indkomst- og formueopgørelsen (personligt regnskab).

Generelt:
 • Versionsvisning i skabelonoversigt
 • Forældede elementer fjernet

Virksomhedsregnskaber:
 • Ny note, lønsumsafgift
 • Rettet 'Opgørelse af skattepligtig indkomst'
 • Ændre overskudsdisponering
 • MNE-nr. flyttet til personoplysninger
Indkomst- og formueopgørelsen (Personligt regnskab):
 • Nye noter:
  • Øvrig kapitalindkomst
  • Øvrige fradrag i kapitalindkomst
  • Ligningsmæssige fradrag
  • Sikkerhedsstillelser med standardtekster
  • Uudnyttede underskud
  • Pensionsindestående
  • Udenlandsk personlig indkomst
  • Udenlandsk aktieindkomst
  • Udenlandsk kapitalindkomst 
 • Overførsel til nye felter i 'Høj specifikation'

I kan følge de aktuelle udviklingsplaner og kendte kritiske fejl på Skat Nova Professionel supportsite: Wolterskluwer.dk → Support → Skat Nova Support

Hent Årsafslutning brugervejledning og Årsafslutning nyheder 2017.6 hvor I kan læse meget mere om alle nyhederne i seneste version.


Version 2017.5

Denne opdatering indeholder primært indførelse af nye kontroller, samt indførelse af funktionen 'Hent nyheder' i indkomst- og formueopgørelsen (personligt regnskab).

Virksomhedsregnskaber:
 • Kontrol af anvendt regnskabspraksis
 • Fejlkontroller og XBRL vaildering samlet i et vindue
 • MNE-nr. tilføjet på revisors erklæring
 • Rapporten 'Kontospecificeret resultat' ændret
 • Ny note til visning af resultatdisponering for regnskabsklasse C 
 • Ny note til oplysninger ved fravalg af anvendt regnskabspraksis for regnskabsklasse B mikro
Indkomst- og formueopgørelsen (Personligt regnskab):
 • Funktionen 'Hent nyheder' tilføjet
 • Nye fejlkontroller
 • Nye felter under 'Regnskabsoplysninger'

 I kan følge de aktuelle udviklingsplaner og kendte kritiske fejl på Skat Nova Professionel supportsite: Wolterskluwer.dk → Support → Skat Nova Support

I vores vejledning kan du læse mere om de praktiske detaljer i forbindelse med opdateringen. Hent Årsafslutning brugervejledning og Årsafslutning nyheder 2017.5 hvor I kan læse meget mere om alle nyhederne i seneste version.Version 2017.4

Denne opdatering indeholder primært fejlrettelser til indkomst- og formueopgørelsen (personligt regnskab), samt virksomhedsregnskaber.

Generelt:
 • Masterbruger kan blokere for besked om opdateringer
 • Ændret placering af supportikon
Virksomhedsregnskaber:
 • Muligt at importere virksomhedstal i Skat Nova, fra taksonomien med undergrupper.
 • Mulighed for at vælge om XBRL filen skal valideres inden indsendelse til Erhvervsstyrelsen.
 • Nye punkter i ledelsesberetningen.
 • Diverse tekstrettelser i Anvendt regnskabspraksis.
 • I noten ’Opgørelse af udskudt skat’ er der tilføjet nye muligheder for at indsætte specifikationshenvisninger.
 • Ny linje i ’Hoved- og nøgletal’.
Indkomst- og formueopgørelsen (Personligt regnskab):
 • Fejlkontrol
 • Advarsel ved forsøg på at overskrive noter
 • Virksomhedsordningen:
  • Ændring i visning af summer
  • Nullinjer i indskudskonto og opsparet overskud vises, når værdien er nul iht. til lovgivningen.
 • Kapitalforklaring:
  • Delsummer er blevet låst for indtastning.
 • Muligt at importere virksomhedstal i Skat Nova fra taksonomien med undergrupper.

 I kan følge de aktuelle udviklingsplaner og kendte kritiske fejl på Skat Nova Professionel supportsite: Wolterskluwer.dk → Support → Skat Nova Support

I vores vejledning kan du læse mere om de praktiske detaljer i forbindelse med opdateringen. Hent Årsafslutning brugervejledning og Årsafslutning nyheder 2017.4 hvor I kan læse meget mere om alle nyhederne i seneste version.


Version 2017.3

Denne opdatering indeholder primært fejlrettelser til indkomst- og formueopgørelsen (personligt regnskab), samt rettelser vedr. XBRL validering.

Virksomhedsregnskaber:
 • Rettelse af tekst vedr. finansielle indtægter i posttypeinddelinge
 • Rettelser vedr. XBRL validering
Indkomst- og formueopgørelsen (Personligt regnskab):
 • Rettelser af fejl i grøn check og kompensation i noten 'Opgørelse af skat'
 • Tilføjet knap til at opdatere formler i kapitalforklaringen
 • Rettet fejl vedr. manglende visning af realiseret/urealiseret kursregulering af aktier i indkomst i kapitalforklaringen
 • Nye fejlbeskeder til årsrulning og årsskifte af indkomst- og formueopgørelsen

 I kan følge de aktuelle udviklingsplaner og kendte kritiske fejl på Skat Nova Professionel supportsite: Wolterskluwer.dk → Support → Skat Nova Support

I vores vejledning kan du læse mere om de praktiske detaljer i forbindelse med opdateringen. Hent Årsafslutning brugervejledning og Årsafslutning nyheder 2017.3 hvor I kan læse meget mere om alle nyhederne i seneste version.


Version 2017.2

Denne opdatering indeholder rettelser til indkomst- og formueopgørelsen (personligt regnskab), samt rettelser til virksomheder.

Virksomhedsregnskaber:
 • Anvendt regnskabspraksis for andelsboligforeninger er tilføjet nye punkter
  • Periodeafgrænsningsposter, aktiver
  • Periodeafgrænsningsposter, passiver
 • Fejlrettelser i den særskilte egenkapitalopgørelse
 • Små rettelser i revisors erklæringer
  • Revisorerklæringer for revision
  • Revisorerklæringer for udvidet gennemgang
  • Revisorerklæringer for review
Indkomst- og formueopgørelsen (Personligt regnskab):
 • Betegnelsen 'Personligt regnskab' er blevet ændret til 'Indkomst- og formueopgørelse'
 • Sideskift i regnskabsoplysninger
 • Ny note: Kontante beholdninger
 • Forbedring vedr. årsrulning af filer
 • Mindre rettelser i revisors erklæringer
  • Revisorerklæringer for review
  • Revisorerklæringer for assistance

I kan følge de aktuelle udviklingsplaner og kendte kritiske fejl på Skat Nova Professionel supportsite: Wolterskluwer.dk → Support → Skat Nova Support

I vores releasebrev kan du læse mere om de praktiske detaljer i forbindelse med opdateringen. Hent Årsafslutning brugervejledning og Årsafslutning nyheder 2017.2 hvor I kan læse meget mere om alle nyhederne i seneste version.


Version 2017.1

Denne opdatering indeholder nye funktioner til det personlige regnskab i forbindelse med visning af virksomhedsoplysninger for flere virksomheder, samt ny posttypeindeling til virksomhedsregnskaber, med foruddefinerede undergrupper til undergrupper.

Generelt:
 • Ny forside
Virksomhedsregnskaber
 • Nye erklæringer opdateret til FSRs standarder
  • Revisorerklæringer for revision
  • Revisorerklæringer for udvidet gennemgang
  • Revisorerklæringer for review
 • Posttypeinddeling med undergrupper til undergrupper
 • Ny note: Særlige poster
Personligt regnskab:
 • Nye funktioner i forbindelse med visning af regnskabsoplysninger for flere virksomheder
 • Henlæggelser tilføjet under formue
 • Mulighed for visning af udskudte skatteaktiver under aktiver
 • Nye erklæringer opdateret til FSRs standarder
  • Revisorerklæringer for review
  • Revisorerklæringer for assistance

I kan følge de aktuelle udviklingsplaner og kendte kritiske fejl på Skat Nova Professionel supportsite: Wolterskluwer.dk → Support → Skat Nova Support

I vores releasebrev kan du læse mere om de praktiske detaljer i forbindelse med opdateringen. Hent Årsafslutning brugervejledning og Årsafslutning nyheder 2017.1 hvor I kan læse meget mere om alle nyhederne i seneste version.


Version 2016.7

Denne opdatering indeholder primært opdatering implementering af en ny XBRL taksonomi, implementering af nye erklæringer samt integration med Penneo. Der er dog ydermere foretaget flere forbedringer og fejlrettelser.

Generelt:
 • Micro-update
Virksomhedsregnskaber:
 • Ny taksonomi
  • Taksonomi 01.10.2016
  • Gamle taksonomier er fjernet så de ikke længere kan vælges
 • Nye erklæringer (IKKE FSR standarder)
  • Revisorerklæringer for revision
  • Revisorerklæringer for udvidet gennemgang
  • Revisorerklæringer for review
 • Opdatering af XBRL validering
 • Integration til Penneo
 • Stående og liggende særskilt egenkapitalopgørelse
 • Tilføjet revisors CVR-nr. i revisors erklæring i engelsk rapport
 • Vandmærke på specifikationshæftet
Personligt regnskab:
 • Udskrift af kapitalafkastordningen
 • Nye erklæringer
  • Revisorerklæringer for review
  • Revisorerklæringer for assistance

I kan følge de aktuelle udviklingsplaner og kendte kritiske fejl på Skat Nova Professionel supportsite: Wolterskluwer.dk → Support → Skat Nova Support

I vores releasebrev kan du læse mere om de praktiske detaljer i forbindelse med opdateringen. Hent Årsafslutning brugervejledning og Årsafslutning nyheder 2016.7 hvor I kan læse meget mere om alle nyhederne i seneste version.


Version 2016.5

Denne opdatering indeholder primært opdatering af XBRL, faglige opdateringer af tekstafsnittene i årsrapporten samt komplet API integration til e-conomic. Der er dog ydermere foretaget enkelte forbedringer og fejlrettelser.

Generelt:
 • Nyt installationsscript
Virksomhedsregnskaber:
 • Opdatering af XBRL
 • Tilføjet tjekboks ved import af saldobalance afrundet til 1.000 kr.
 • Opdatering af XBRL validering
 • Komplet API integration til e-conomic
 • Faglig opdatering af anvendt regnskabspraksis
 • Faglig opdatering af erklæringer (inkl. eksempler)
 • Tilføjet 5 års oversigt i den særskilte egenkapitalopgørelse
 • Nye noter og specifikationer
  • Finansielle omkostninger (kontospecificeret)
  • Finansielle indtægter (kontospecificeret)
Personligt regnskab:
 • Forbedring af udskriften vedr. virksomhedsskatteordningen
 • Sproglig opdatering af anvendt regnskabspraksis
 • Tilpasning af noten investeringsforeningsbeviser
 • Mulighed for at vise regnskabsoplysninger for én virksomhed person 1 og 2 uafhængig af hinanden.

I kan følge de aktuelle udviklingsplaner og kendte kritiske fejl på Skat Nova Professionel supportsite: Wolterskluwer.dk → Support → Skat Nova Support

I vores releasebrev kan du læse mere om de praktiske detaljer i forbindelse med opdateringen. Hent Årsafslutning brugervejledning og Årsafslutning nyheder 2016.5 hvor I kan læse meget mere om alle nyhederne i seneste version.Tidligere versioner af Årsafslutning
Version 2016.4

Denne opdatering indeholder primært rettelser og forbedringer til det personlige regnskab.

Generelt:
 • Tilføjet mulighed for tilvalg af vandmærke
 • Mulighed for at Master kan bestemme sti henvisninger og dato format
Virksomhedsregnskaber:
 • Tilføjet mulighed for valg af sti for XBRL filer
 • Opdateret rentesatser i noten "Skatteberegning og skattetilsvar"
Personligt regnskab:
 • Forbedring af noten "Investeringsbeviser"
 • Forbedring af noten "Udskudt skat"
 • Forbedring af noten "Bil og andre aktiver"
 • Overførsel af store tal fra Skat Nova til Årsafslutning
 • Opdateringsproblematik i enkelte noter
 • Visning af virksomhedsordningen for person 2
 • Tilføjet mulighed for ekstra kolonneoverskrifter i kapitalforklaring 2

Vigtig information til kunder der har Skat Professionel Nova:
"Ved installation af version 2016.4 af Årsafslutning SKAL version 2015.9 af Skat Nova installeres"


I kan følge de aktuelle udviklingsplaner og kendte kritiske fejl på Skat Nova Professionel supportsite: Wolterskluwer.dk → Support → Skat Nova Support 

I vores releasebrev kan du læse mere om de praktiske detaljer i forbindelse med opdateringen. Hent Årsafslutning brugervejledning og Årsafslutning nyheder 2016.4 hvor I kan læse meget mere om alle nyhederne i seneste version.

Version 2016.3

Denne opdatering indeholder primært rettelser og forbedringer til det personlige regnskab. Der er dog ydermere foretaget enkelte forbedringer og fejlrettelser.

Generelt:

 • Tilføjet send email til supporten
Virksomheds Regnskaber:
 • Forbedringer af tekstfelter i pengestrømsopgørelsen
 • Fortegnsfejl i resultatopgørelsen for andelsboligforening
 • Tilpasset tekster i andelsboligforening
 • Header og footer på særskilt egenkapitalopgørelse
Personlig regnskab:
 • Tilføjet godkendelsespåtegning for person 2
 • "Kapitalforklaring 2" vælges default
 • For eksisterende filer bør kapitalforklaringen udskiftes til "Kapitalforklaring 2"
 • Tilføjet erklæringer indeholdende CVR. Nr.
 • Forbedring af udskrift af kapitalforklaring 2
 • Forbedring af udskrift af virksomhedsordningen
 • Forbedringer af noter:
Bil og andre aktiver (udvidet) - se vejledning
Obligationer (med bevægelser)
Aktier (med bevægelser)
Investeringsbeviser (med bevægelser) - se vejledning
Pantebreve (med bevægelser)
Anparter (med bevægelser)
Udskudt skat
Opgørelse af skat - se vejledning

I kan følge de aktuelle udviklingsplaner og kendte kritiske fejl på Skat Nova Professionel supportsite: Wolterskluwer.dk → Support → Skat Nova Support 

I vores releasebrev kan du læse mere om de praktiske detaljer i forbindelse med opdateringen. Hent Årsafslutning brugervejledning og Årsafslutning nyheder 2016.3 hvor I kan læse meget mere om alle nyhederne i seneste version. 


Version 2016.2

Ny kapitalforklaring og nye udskriftsskabeloner i Årsafslutning

Vigtig information om denne release:

Denne opdatering indeholder primært forbedringer og rettelser til det personlige regnskab. Der er dog ydermere foretaget enkelte forbedringer og fejlrettelser.       

Generelt:

 • Optimeret "loadingstiden" således programmet arbejder hurtigere ved inlæsning af filer
Virksomheds Regnskaber:
 • Tilpasset således nederste fritekstfelt indgår på udskriften i den særskilte egenkapitalopgørelsen
 • Optimeret import via NORRIQ
 • Tilføjet diverse forretningsregler fra Erhvervsstyrelsen

Personlig Regnskab:

 • Tilføjet ny fleksibel kapitalforklaring samt tilhørende noter
 • Tilføjet nye udskriftsskabeloner som muliggør separate udskrifter af person 1, person 2 og fælles
 • Tilrettet PR review erklæring slutdato/startdato
 • Vores anbefaling til proces og tidsplan med datakonvertering og udarbejdelse af personligt regnskabs for 2015 er tilgængelig på vores supportside: Anbefaling til arbejdsproces Skat Nova Professionel.

I kan følge de aktuelle udviklingsplaner og kendte kritiske fejl på Skat Nova Professionel supportsite: Wolterskluwer.dk → Support → Skat Nova Support 

I vores releasebrev kan du læse mere om de praktiske detaljer i forbindelse med opdateringen. Hent Årsafslutning brugervejledning og Årsafslutning nyheder 2016.2 hvor I kan læse meget mere om alle nyhederne i seneste version. 

Version 2016.1

Vigtig information om denne release:

Anvendes Årsafslutning udelukkende til Skat Nova Professionel Personligt Regnskab, indeholder denne opdatering ingen rettelser. Men som nævnt i opdateringen til Skat Nova skal der ske opdatering i Årsafslutning 2016.1 grundet ændret overførsel af data fra Skat Nova, hvis der skal kunne udskrives et personligt regnskab. Det er dog stadig vores anbefaling at afvente opdateringen til marts 2016, der bl.a. vil indeholde ny kapitalforklaring og herunder rettelser af kendte fejl, før udskrift af personlige regnskaber påbegyndes.          

Virksomheds Regnskaber:

 • Særskilt egenkapitalopgørelse som er et krav for regnskabsklasse C og D
 • Særskilt typografi for virksomhedens CVR nr. i erklæringerne
 • Tilføjet PDF-fil for taksonomi 01.10.2015

Personlig Regnskab:

 • Vores anbefaling til proces og tidsplan med datakonvertering og udarbejdelse af personligt regnskabs for 2015 er tilgængelig på vores supportside: Anbefaling til arbejdsproces Skat Nova Professionel.

I kan følge de aktuelle udviklingsplaner og kendte kritiske fejl på Skat Nova Professionel supportsite: Wolterskluwer.dk → Support → Skat Nova Support

I vores releasebrev kan du læse mere om de praktiske detaljer i forbindelse med opdateringen. Hent Årsafslutning brugervejledning og Årsafslutning nyheder 2016.1 hvor I kan læse meget mere om alle nyhederne i seneste version. 

Version 2015.8

Vigtig information om denne release:

Generelt

 • Denne release indeholder opdatering til Årsregnskabsloven, indsendelsesbekendtgørelsen, Erhvervsstyrelsens taksonomi af 01.10.2015 i forbindelse med virksomhedsregnskaber.
 • Anvendes Årsafslutning udelukkende til Skat Nova Professionel (Personlig Regnskab), anbefaler vi at vente med at opdatere til den planlagte release ultimo februar, se dog nedenstående tilpasninger i denne release             
Virksomheds Regnskaber:
 • Tilpasning til Erhvervsstyrelsens taksonomi 01.10.2015
 • Tilpasning til Årsregnskabsloven
 • Tilpasning af ny indsendelsesbekendtgørelse
 • Fejlrettelse og forbedringer mv.

Vi henviser til vedledningen, hvor alle ændringer er præciseret 

Personlig Regnskab:

 • Fejlrettelse af noten ’Bil og andre aktiver’
 • Tilpasset tilvalget af noten ’Opgørelse af skattepligtig indkomst’
 • Fejlrettelse af noten ’Anparter (med bevægelser)’
 • Ægtefællerabat af fri telefon tilpasset i kapitalforklaringen
 • Layouttilpasninger i virksomhedsordningen

Vores anbefaling til proces og tidsplan med datakonvertering og udarbejdelse af personlig regnskab for 2015 er tilgængelig på vores supportside: Anbefaling til arbejdsproces Skat Nova Professionel

Egenkapitalopgørelse: 
Den særskilte egenkapitalopgørelse er ikke implementeret i 2015.8. Der kommer en release ultimo januar som indeholder den særskilte egenkapitalopgørelse 

I kan følge de aktuelle udviklingsplaner og kendte kritiske fejl på Skat Nova Professionel supportsite: Wolterskluwer.dk → Support → Skat Nova Support 

I vores releasebrev kan du læse mere om de praktiske detaljer i forbindelse med opdateringen. Hent Årsafslutning brugervejledning og Årsafslutning nyheder 2015.8 hvor I kan læse meget mere om alle nyhederne i seneste version. 


Version 2015.7

Vigtig information om denne release:

Med denne opdatering er der foretaget en række forbedringer og fejlrettelser, der bl.a. omfatter følgende:

Generelt:

• Integration til ClientView

• Navneændring fra ’Magnus:Årsafslutning’ til ’Årsafslutning’ /Wolters Kluwer

Virksomheds Regnskaber:

• Tilpasning af forsider til den nye indsendelsesbekendtgørelse (periode angivelse ved forskudt regnskabsår)

• Mulighed for at anvende PR Classic layoutformat i årsrapporten

• Mulighed for generel opdatering af egne skabeloner til seneste Wolters Kluwer standard skabeloner

• Fejlrettelse og forbedringer mv.

Personlig Regnskab:

• Ændring af tekst i posttypelinddeling fra Egenkapital til Formue
• Dynamisk valg af overskrift og dato i kapitalforklaringen
• Tilpasning af skærmbilledet ”Opret regnskab”
• Tilføjelse af noterne: Opgørelse af skattepligtig virksomhed og Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
• Fejlrettelse mv.

I vores releasebrev kan du læse mere om de praktiske detaljer i forbindelse med opdateringen. Hent Årsafslutning brugervejledning og Årsafslutning nyheder 2015.7 hvor I kan læse meget mere om alle nyhederne i seneste version

VIGTIGT - QUICKFIX
Der er beklageligvis indsneget sig en fejl i forbindelse med vores ændring i formatskabeloner på posttypeinddelinger i Årsafslutning 2015.7. 

Fejlen opstår efter man har genindsat eller oprettet ny posttypeinddeling, hvor der kommer uhensigtsmæssige streger og skrifttyper i årsrapporten.

Fejlen opstår kun i Årsafslutning 2015.7 når man:
- opretter ny kundefil og indlæser ny posttypeinddelinger under ’Opret årsregnskab…”
- udskrifter posttypeinddelinger i en eksisterende kundefil under ”Opret årsregnskab…”

For eksisterende filer, hvor posttypeinddelingen ikke er udskiftet, fremkommer fejlen ikke. Fejlen vedrører ikke tidligere versioner af Årsafslutning.

Allerede oprettede årsapporter med fejl i formateringen, vil I rette ved at genindlæse posttypeinddelingen efter installering af vedhæftede filer. I finder de vedhæftede filer her: posttypeinddelinger.zip. Vi arbejder hurtigst muligt at indarbejde version i downloader.

Installation af rettelser:

Vi anbefaler at I erstatter vedhæftede filer i programfolderen med følgende filer, der er vedlagt Zip-komprimeret:

- AR07ResFunktionsopdeltTaksonomi20130401.irm
- ARAndelsboligforening.brm
- ARAndelsboligforening.irm
- BalKontoTaksonomi20130401.brm
- IncomeStatement_art_specificeret.irm
- AR07ResArtsopdeltSammendragetTaksonomi20130401.irm
- AR07ResArtsopdeltTaksonomi20130401.irm
- AR07ResFunktionsopdeltSammendragetTaksonomi20130401.irm

I forbindelse med at I indsætter vedhæfter filerne vil I skulle overskrive de eksisterende systemfiler. 

Version 2015.6

Vigtig information om denne release:

Med denne opdatering er der foretaget en række forbedringer og fejlrettelser, der bl.a. omfatter følgende:

 • Mulighed for at indsætte billeder i årsrapport og specifikationshæfte
 • Beholde egne tekster på postlinjer ved opdatering af posttypeinddelingen
 • Ny standard formatpakke - Classic
 • Tilpasset integrationen til Norriq, hvor stamdata, saldobalance og posteringer direkte kan indlæses i Magnus Årsafslutning 
 • Fejlrettelse:
  • Engelsk rapport, personaleomkostninger: Man kan nu skifte mellem engelsk og dansk fritekstfelter i noten personaleomkostninger
  • Revisionserklæring for koncern, IAS 700: Fejl i dato oversættelse på revisionserklæring koncern
  • XBRL-kontroller 
  • Spærring af adgang til opdatering af egne skabeloner for almindelig brugere
I vores releasebrev kan du læse mere om de praktiske detaljer i forbindelse med opdateringen.

Hent Magnus Årsafslutning brugervejledning og Magnus:Årsafslutning nyheder 2015.6 hvor I kan læse meget mere om alle nyhederne i seneste version

Version 2015.5

Vigtig information om denne release:

Med denne opdatering er der bl.a. tilføjet følgende:

 • Integration til Norriq, hvor saldobalance og posteringer direkte kan indlæses i Magnus Årsafslutning 
 • Opdatering af brugervejledningen
 • Nyt installationsprogram, hvor programmet automatisk kan installeres i eksisterende installations foldere med få klik

I vores releasebrev kan du læse mere om de praktiske detaljer i forbindelse med opdateringen.

Hent Magnus Årsafslutning brugervejledning og Magnus:Årsafslutning nyheder 2015.4 hvor I kan læse meget mere om alle nyhederne i seneste version.

Version 2015.4

Vigtig information om denne release:

Med denne opdatering er der foretaget en række forbedringer og fejlrettelser, der bl.a. omfatter følgende:

 • Koncernregnskab: Opdatere XBRL-tag for nøgletalsoversigten for både koncern- og moderselskaber
 • Andelsboligforening: Tilføjet ’Fordeling af andelsværdi på typer af andele’ til noterne opgjort på kostpris og offentlig ejendomsvurdering
 • Andelsboligforening: Opdateret anvendt regnskabspraksis til seneste bekendtgørelse
 • Andelsboligforening: Opdatering af nøgleoplysninger til seneste bekendtgørelse
 • Øvrige: Tilføjet note ’Mængde og pris uden sammenligning’

I vores releasebrev kan du læse mere om de praktiske detaljer i forbindelse med opdateringen.Hent Magnus:Årsafslutning nyheder 2015.4 og læs meget mere om alle nyhederne i seneste version. Version 2015.3

Vigtig information om denne release:Erhvervsstyrelsen opdaterer i weekenden den 10. til 13. april 2015 deres system til modtagelse af selskabers årsrapporter. For at sikre brugerne af Magnus:Årsafslutning fra mandag den 13. april 2015 fortsat kan anvende programmet til indsendelse af årsrapporter, har vi foretaget en række tekniske opdateringer med denne opdatering.

Det er derfor vores klare anbefaling, at alle brugere opdaterer til version 2015.3.

De tekniske opdateringer ligger i de bagvedliggende systemer og det vil for den enkelte bruger derfor ikke være nødvendigt at opdatere elementer i allerede udarbejdede regnskaber via menupunktet ”Opret årsregnskab”.

I vores releasebrev kan du læse mere om de praktiske detaljer i forbindelse med opdateringen.Version 2015.2

Vigtig information om denne release:Erhvervsstyrelsen har indført en række nye valideringer af XBRL-tags på revisors erklæringer og på koncernregnskaber. Disse valideringen er indarbejdet i denne version af Magnus:Årsafslutning, således at det fortsat er muligt at indberette regnskaber via programmet. For koncernregnskaber tilføjes de nye XBRL-tags automatisk, men såfremt årsrapporten forsynes med en erklæring med modificeret konklusion, så skal man som bruger selv foretage aktive valg. For mere information herom henviser vi til Magnus:Årsafslutning nyheder 2015.2.Desuden indeholder denne version en række forbedringer og fejlrettelser, som bl.a. omfatter:

 1. Tilføjet XBRL-tags i revisors erklæringer i tilfælde af modificeret konklusion.
 2. Tilpasset erklæring for udvidet gennemgang.
 3. Tilpasset layout i andelsboligmodel.
 4. Fjernet fejl i feltreference i sidetal på ledelsespåtegning.
 5. Tilføjelse af yderligere XBRL-valideringer.
 6. Genetableret beregning af nøgletallet 'Indtjeningsbidrag G1.1'.
 7. Tilføjet muligheden for at gemme skabelon for engelsk samlingsdokument.
 8. Fjernet at engelsk rapport altid vælges, hvis man anvender professionel licens.
 9. Tilføjet kontrol af CVR-nr. på revisor, pengeinstitut og advokat.
 10. Ved indsendelse gøres der nu opmærksom på, om rapporten indrapporteres på dansk eller engelsk.
I vores releasebrev kan du læse mere om de praktiske detaljer i forbindelse med opdateringen.

Hent Magnus:Årsafslutning nyheder 2015.2 og læs meget mere om alle nyhederne i seneste version. Version 2015.1

I denne version er der foretaget en række forbedringer og fejlrettelser, som bl.a. omfatter:

 1. Opdateret notehenvisninger i note til 'Beregning af andelsværdi'.
 2. Tilføjet afstemning på samtlige noter til andelsboligforening.
 3. Tilføjet linjeskift i noten til nøgletalsoplysninger i andelsboligforening.
 4. Tilpasset engelske erklæringer, så pengestrømsopgørelse nu er oversat.
 5. Tilføjet muligheden for kun at indtaste nøgletal i engelsk version.
 6. Opdateret erklæring for 'Udvidet gennemgang' i overensstemmelse med REVU's udtalelse.
 7. Tilpasset footer i enkeltelementer, så sidetal placeres ens på siderne.
 8. Tilpasset overskriftsstørrelse på anvendt praksis i specifikationshæftet.
 9. Tilpasset formatering i afsnittet vedrørende afskrivninger på anvendt praksis i specifikationshæftet.
 10. Tilføjelse af yderligere XBRL-valideringer.
 11. Tilføjet Magnus Informatik Diagnostik.
I vores releasebrev kan du læse mere om de praktiske detaljer i forbindelse med opdateringen.Hent Magnus:Årsafslutning nyheder 2015.1 og læs meget mere om alle nyhederne i seneste version.Version 2014.8

I denne version er standardskabelonerne til andelsboligforeningsregnskaber opdateret, så de nu følger seneste standardfra Erhvervsstyrelsen. Desuden er der indsat anvendt regnskabspraksis i specifikationshæftet.Udover tilføjelser til programmet indeholder versionen også en række fejlrettelser, bl.a.:  

 1. Tilføjet noterne vareforbrug, produktionsomkostninger, distributionsomkostninger, andre eksterne omkostninger gruppe 1 – 9 og anden gæld
 2. Fejlrettelse af frinote 6 kolonner (kontoniveau)
 3. Fejlrettelse af tekst i noter ved klassificering af konti
 4. Fejlrettelse af muligheden for at gemme egen skabelon af samlingsdokumentet
 5. Tilføjet forbedring i forhold til konvertering fra eksisterende fil til koncernregnskab
 6. Genindført muligheden for at bruge skattemæssige specifikationer i forbindelse med udarbejdelse af koncernregnskab
 7. Fejlrettelse af XBRL-tag på indtægter fra associerede virksomheder.
I vores releasebrev kan du læse mere om de praktiske detaljer i forbindelse med opdateringen.Hent Magnus:Årsafslutning nyheder 2014.8 og læs meget mere om alle nyhederne i seneste version.Version 2014.7

I denne version er det nu med licens hertil muligt at integrere til Magnus BusinessPoint fra Magnus:Årsafslutning. Desuden indeholder opdateringen en række forbedringer og fejlrettelser.

I vores releasebrev kan du læse mere om de praktiske detaljer i forbindelse med opdateringen.

Hent Magnus:Årsafslutning nyheder 2014.7 og læs meget mere om alle nyhederne i seneste version. Version 2014.6

I denne version er det nu med licens til Magnus:Årsafslutning Professionel muligt at udarbejde ekstern årsrapport på engelsk.

I vores releasebrev kan du læse mere om de praktiske detaljer i forbindelse med opdateringen.

Hent Magnus:Årsafslutning nyheder 2014.6 og læs meget mere om alle nyhederne i seneste version. Version 2014.5

I vores releasebrev kan du læse mere om de praktiske detaljer i forbindelse med opdateringen.

Hent Magnus:Årsafslutning nyheder 2014.5 og læs meget mere om alle nyhederne i seneste version. Version 2014.2

I vores releasebrev kan du læse mere om de praktiske detaljer i forbindelse med opdateringen.

Hent Magnus:Årsafslutning nyheder 2014.2 og læs meget mere om alle nyhederne i seneste version. Version 2014.1

I vores releasebrev kan du læse mere om de praktiske detaljer i forbindelse med opdateringen.

Hent Magnus:Årsafslutning nyheder 2014.1 og læs meget mere om alle nyhederne i seneste version.Version 2013.6

I vores releasebrev kan du læse mere om de praktiske detaljer i forbindelse med opdateringen.

Hent Magnus:Årsafslutning nyheder 2013.6 og læs meget mere om alle nyhederne i seneste version.I kan følge de aktuelle udviklingsplaner og kendte kritiske fejl på Skat Nova Professionel supportsite: Wolterskluwer.dk → Support → Skat Nova Support 

I vores releasebrev kan du læse mere om de praktiske detaljer i forbindelse med opdateringen. Hent Årsafslutning brugervejledning og Årsafslutning nyheder 2016.3 hvor I kan læse meget mere om alle nyhederne i seneste version. 

 
Vigtig teknisk information vedr. Skat Nova, Årsafslutning og Revision

For hyppigt stillede spørgsmål vedrørende installation og afvikling af vores programmer, bedes du venligst læse denne vejledning.

Vi har, i Skat Nova og Årsafslutning, indført muligheden for at lave mindre opdateringer – såkaldt Mikro Update – uden det det er nødvendigt, at installere en helt ny version:

Se hvordan dette fungerer i Skat Nova her >>

Se hvordan dette fungerer i Årsafslutning og Årsafslutning til Skat Professionel Nova her >>

Følg os på de sociale medier og få spændende nyt samt se interessante ”how-to” og præsentationsvideoer vedrørende vores software!
Wolters Kluwer Danmark A/S - Nyhavn 16 - 1051 København K - Tlf. 70 20 33 14 - - CVR nr. 13386293