Opdateringer
Magnus
Magnus
image
image
image
image
image
image
image
image
Opdateringer

Revision 2018.2

12.04.2018
Revision 2018.2

I denne version af Revision er der følgende nyheder, forbedringer og fejlrettelser :

- mne-nr. i erklæringer
- Mulighed for sletning af tidligere indlæste tekstbehandlingsdokumenter
- Skatte- og momstjek
- Opret egen rapport. Bl.a. rapport på ikke udfyldte tjeklister
- Forbedring af klientskabelon
- Forbedring af opfølgningssiden

I ´Nyheder og vedledning til Revision 2018.2´ kan du finde en gennemgang af punkterne ovenfor.
Tidligere versioner af Revision

Revision 2017.4

I denne version af Revision er der følgende nyheder, forbedringer og fejlrettelser :

- Nye dokumenter i tekstskabeloner
- Sortering af autotekster
- Modificering af erklæring (ME)
- Forbedring af arbejdssiden opfølgning


I ´Nyheder og vedledning til Revision 2017.4´ kan du finde en gennemgang af punkterne ovenfor.


Revision 2017.2.2

I denne version af Revision er der følgende forbedring:
- Mulighed for overførsel af data, saldobalance og posttypeinddeling i forbindelse med brug af Årsafslutning 2017.5.

I ´Nyheder og vedledning til Revision 2017.2.2´ kan du finde en gennemgang af punkterne ovenfor.


Revision 2017.2.1

I denne version af Revision er der følgende nyheder og forbedringer:
- Mulighed for brug af Revision med opgraderingspakken "Windows 2010 Creators Update".
- Navneændring af "Revisionskontrol" til "Fejlkontrol"

I ´Nyheder og vedledning til Revision 2017.2.1´ kan du finde en gennemgang af punkterne ovenfor.


Revision 2017.2

I denne version af Revision er der følgende nyheder og forbedringer:
- Tilføjet punkt til specielle lovkrav under regnskabsprincipper.
- Udbygning af fejlkontrollen ved udbalance i saldobalancen samt ved manglende revisionsmål for særskilt risiko.
- Forbedring af sidehoved med "udført af" og "Godkendt af" ved udskrifter.
- Interessentskab ved ClientView integration.
- Opdatering af substanshandling.
Diverse smårettelser og tilpasninger.

I ´Nyheder og vedledning til Revision 2017.2´ kan du finde en gennemgang af punkterne ovenfor.Revision 2017.1
I denne version af Revision er der følgende nyheder, forbedringer og fejlrettelser:
- Yderligere forbedring af beregning af væsentlighedsniveau.
- Opdatering af påtegning til revision.
- Opdatering af standarddokument til brev til tidligere revisor.
Diverse smårettelser og tilpasninger.

I ´Nyheder og vejledning til Revision 2017.1´ kan du finde en gennemgang af punkterne ovenfor.


Revision 2016.2.1

I denne version af Revision er der følgende nyheder, forbedringer og fejlrettelser:
- Introduktion af transaktionsanalyse, der giver mulighed for at foretage analyse på atypiske posteringsmønstre mv.
- Forbedret faciliter ved årsskifte.
- Mulighed for låsning af revisionsfilen for redigering.
- Forbedret beregning/guide til beregning af væsentlighedsniveau.
- Mulighed for overførsel og opdatering fra Årsafslutning til Revision mens begge kundefiler er åbne.
- Diverse fejlrettelser.

I ´Nyheder og vedledning til Revision 2016.2.1´ kan du finde en fuldstændig gennemgang og uddybning af punkterne ovenfor.

Revision 2016.1
Med denne her opdatering er der foretaget følgende forbedringer og fejlrettelse:
- Password fjernet på kundefiler
- Forbedrede faciliteter ved årsskifte
- Forbedring af mulighederne for vedhæftede dokumenter
- Udvidelse af programkontrol for udførte handlinger
- Bedre overførsel af basisoplysninger, saldobalance og posttypeinddeling mellem Årsafslutning og Revision
- Mulighed for låsning af godkendte arbejdsområder Fejlrettelser
 
I ’Nyheder og vejledning til Revision 2016.1’ kan du finde en gennemgang af punkterne ovenfor samt fra sidste release, med tilhørende oversigt over faglige opdateringer.Revision 2016.1
Med denne her opdatering er der foretaget følgende forbedringer og fejlrettelse:
- Password fjernet på kundefiler
- Forbedrede faciliteter ved årsskifte
- Forbedring af mulighederne for vedhæftede dokumenter
- Udvidelse af programkontrol for udførte handlinger
- Bedre overførsel af basisoplysninger, saldobalance og posttypeinddeling mellem Årsafslutning og Revision
- Mulighed for låsning af godkendte arbejdsområder FejlrettelserRevision 2015.2.1
Med denne her opdatering er der foretaget rettelse af følgende fejl:
- Sortering af vedhæftede dokumenter.
- Mulighed for vedhæftning af flere dokumenter på engang.
- F6 for udskrift af den pågældende sideRevision 2015.2
Med denne opdatering er der foretaget en række forbedringer og fejlrettelser, der bla. omfatter følgende:

Generelt
- Forbedret integration med Årsafslutning
- Nye faciliteter for vedhæftede dokumenter
- Afdækning af betydelig risiko (BR) i sammenfattet memo
- Nye genvejstaster under udførelse

Faglige opdateringer. 
- Tjeklister for uafhængighed
- Tjeklister for planlægningsmøde
- Tjeklister for ISAE 3000 og 3400

Fejlrettelser:
- Overførsel fra Årsafslutning til Revision
- Posttypeinddelingen ved årsskifte forbliver uændret
- Automatisk lagring af tekst i boksen til 'Væsentlighedsniveau for bestemte transaktioner, konto eller oplysninger'
- Valg af anden printer og indstillinger end standardprinter
- Forbedret opløsning ved brug af 4K-skærm

I ’Nyheder og vejledning til Revision 2015.2’ kan du finde en gennemgang af punkterne samt en oversigt over faglige opdateringer.Version 2015.1
Med denne opdatering er der foretaget en række forbedringer og fejlrettelser, der bla. omfatter følgende:

Generelt
- Navneændring fra ’Magnus:Revision’ til ’Revision’ /Wolters Kluwer
- Integration til ClientView 
- Dynamisk startside

Faglige opdateringer. 
- Tilknytning af substanshandling til regnskabsposter med betydelig risiko (BR)
- Aftalebreve 
- Erklæringer
- Tjeklister for opgørelse af skattepligtig indkomst
- Tjeklister for hvidvaskning (beløbsændring)
- Tjeklister for going concern
- Tekstbehandlingsskabelon for lageroptælling

Fejlrettelser:
- Forbedret stabilitet
- Sproglige præciseringer

Oversigt over faglige opdateringer fremgår bagerst i ’Nyheder og vejledning til Revision 2015.1’Version 2014.2*

Fejlrettelse
I forbindelse med vores seneste opdatering til Magnus Revision 2014.2 var der et kendt fejl, når brugerne ikke anvendte standardnøgletal til beregningen af væsentlighedsniveau. Dette har vi rettet i Magnus Revision 2014.2*.

Vi desuden rettet et forhold som kunne medføre forsinkelse eller manglende mulighed for at gemme kundefiler før posttypeinddelingen blev genindlæst.

Vejledninger

Husk at I fortsat kan finde vejledninger til:

-          Nyheder i Magnus Revision 2014

-          Opdatering af gamle kundefiler…

-          Integration mellem Magnus Årsafslutning og Magnus Revision i servermiljøer
Version 2014.2

Efter vores opdatering til version 2014.1 har vi modtaget nogle fejlmeddelelser fra vores brugere. Disse har vi håndteret og rettet til i denne version. Det drejer sig om:

-         
- kundefiler og saldobalancen

-    - klientskabeloner
-Tekst i udførte substanshandlinger  Version 2014.1

I kan Hent Magnus:Revision nyheder 2014.1 og læs meget mere om alle nyhederne i seneste version.

I vores vejledning til opdatering af gamle kundefiler kan du læse om opdateringen og installation i forbindelse med version 2014.1

Ændringerne i version 2014.1 i forhold til sidste version er følgende:

Faglig opdatering

- Vi har opdateret skabelonerne for substanshandlinger i forbindelse med review, udvidet gennemgang og assistance med regnskabsopstilling
- Vi har tilføjet tjekliste i forbindelse med  Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision ..... (ISAE 3000)
- Vi har tilføjet tjekliste i forbindelse med  Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger ..... (ISAE 3400) 
- Vi har opdateret tjeklisten i forbindelse med udarbejdelse af koncernregnskab 
- Vi har tilføjet yderligere rapportmuligheder som planlægningsmemo og sammenfattende memo.

Fejlrettelser

- Vi har rettet fejl, der gjorde, at man ikke kunne anvende de grønne godkendelsesmarkeringer under udvidet gennemgangVersion 2013.2

Ændringerne i version 2013.2 i forhold til sidste version er følgende:

 

Faglig opdatering

- Der er tilføjet en checkliste til kvalitetssikring af udvidet gennemgang

- Vi har opdateret de øvrige checklister for review og revision i henhold til Revisortilsynets retningslinjer for 2013

- Vi har opdateret review-erklæringer i henhold til REVU's udtalelser, der trådte i kraft pr. 01.01.2014

- Vi har indarbejdet en skabelon til aftalebrev for udvidet gennemgang af et regnskab

 

Fejlrettelser

- Vi har rettet fejl, der gjorde, at man ikke kunne åbne filer fra version 2011.3

- Vi har rettet fejl, der gjorde, at man ikke kunne anvende de grønne godkendelsesmarkeringer

- Der er tilføjet print-funktionalitet for den nye checkliste under "Planlægningsmøde"

 

Vejledning

Vi har lavet en vejledning, der hjælper brugeren til at foretage korrekt opdatering af gamle kundefiler, når der kommer en opdatering til programmet. Denne vejledning er vigtig for, at de enkelte kundefiler altid holdes fagligt og teknisk opdaterede. Vejledningen kan hentes her. 

Version 2013.1

I vores releasebrev kan du læse mere om de praktiske detaljer i forbindelse med opdateringen.
Hent Magnus:Revision nyheder 2013.1 og læs meget mere om alle nyhederne i seneste version.

 

Version 2012.2  

Ændringer i forhold til sidste version:

  • Problemet med at gemme revisionsfilen, når der er overført tal fra Magnus:Årsafslutning, er løst
  • Problemet med manglende visning af driftskonti på arbejdsområder er løst. Hvis der stadig opleves problemer, skyldes dette, at mappingen af konti på arbejdsområder ikke er foretaget korrekt – sandsynligvis fordi mapping er foretaget på et for overordnet niveau
  • Problemet med at overføre kommentarer fra arbejdsområdet ”Konklusion” til revisionsnotatet er løst
  • Manglende nulstilling af godkendelser på arbejdssider ved årsrulning er nu rettet
  • Manglende mulighed for at opdatere standard dokumenterne via Skabelonguiden er rettet
  • I nogle tilfælde har det ikke være muligt at få vist området 70A under "Udførelse". Denne fejl er rettet


Version 2012.1

I vores releasebrev kan du læse mere om de praktiske detaljer i forbindelse med opdateringen.
Hent Magnus:Revision nyheder 2012.1 og læs meget mere om alle nyhederne i seneste version.

 
Vigtig teknisk information vedr. Skat Nova, Årsafslutning og Revision

For hyppigt stillede spørgsmål vedrørende installation og afvikling af vores programmer, bedes du venligst læse denne vejledning.

Vi har, i Skat Nova og Årsafslutning, indført muligheden for at lave mindre opdateringer – såkaldt Mikro Update – uden det det er nødvendigt, at installere en helt ny version:

Se hvordan dette fungerer i Skat Nova her >>

Se hvordan dette fungerer i Årsafslutning og Årsafslutning til Skat Professionel Nova her >>

Følg os på de sociale medier og få spændende nyt samt se interessante ”how-to” og præsentationsvideoer vedrørende vores software!
Wolters Kluwer Danmark A/S - Nyhavn 16 - 1051 København K - Tlf. 70 20 33 14 - - CVR nr. 13386293