IT Revisor
Magnus
Magnus
image
image
image
image
image
image
image
image
 
IT Revisor

Den væsentlige fordel ved IT Revisor er, at det er et skræddersyet revisorsystem udviklet af og med revisorer til revisorer. IT Revisor Standard er det komplette sæt af værktøjer til revisors arbejdsdag.

Med IT Revisor Standard får du basisfunktionaliteter såsom databasen, import/eksport, notatark og fildeling, samt administration herunder time/sag regnskab. Desuden får du modulerne IT Revisor Regnskab, IT Revisor Bogføring og IT Revisor Budget.

IT Revisor Regnskab (modulet kan købes separat)

I IT Revisor Regnskab er alle de funktioner samlet, som er relevante i revisors produktion af regnskaber for kunderne. Der kan suppleres med standardkontoplaner og standardrapporter til effektivisering af arbejdet, og/eller revisor kan udarbejde egne standarder.

Produktionen kan tage udgangspunkt i importerede komplette data eller balancer fra kunders systemer eller eventuelt i revisors egen bogføring for kunden. Med anvendelse af vores standarder, eller egne udarbejdede standarder, producerer systemet færdige regnskaber og årsrapporter (herunder også digital XBRL aflevering til Erhvervsstyrelsen). Processen er særdeles effektiv i samspil med systemets afslutningsark.

Den fulde funktionalitet forudsætter Microsofts Office programmer i nyere version.

Funktionalitet
Regnskabsrapport system: Rapporter dannes ved valg af ønsket model eller blot ’samme som sidst’. Tekstning og notevalg eller blot afvigelser ’fra sidst’ foretages ’WYSIWYG’ i den indbyggede editor. Det færdige regnskab kan afleveres færdigt opstillet direkte i MS Word.

Regnskabsrapport systemet indeholder muligheder for tosprogede regnskaber.

Benyt ’flet kunder’ til at konsolidere data for moderselskab og datterselskab(er) til koncernregnskabet, foretag elimineringer i koncernregnskabet og bestil et koncernregnskab f.eks. med to kolonner til moderselskabet og to kolonner til koncernregnskabet i én rapport. Relevante koncernregnskaber kan XBRL indberettes, eventuelt i to sprog.

Skatteprogram integrationer: De markedsledende skatteberegningsprogrammer kan startes direkte med finansregnskabets relevante tal automatisk overført.

Budgetsimulering muliggør udarbejdelse af budgetter i forbindelse med regnskabsudarbejdelse, låneansøgninger til banken, analyser til køb eller salg af virksomhed og meget andet.

Budgetsimulering håndterer både simple og komplekse budgetter, og der er ingen begrænsninger for, hvor mange budgetter, der kan håndteres.

IT Revisor Bogføring (modulet kan købes separat)
Med IT Revisor Bogføring får du:
• Klientbogføring:

- Finansregnskab

- Flerdimensionelt afslutningsark og posteringsanalyse

- Debitor/kreditorregnskab - Anlægsaktiver - Betalingsplan

• Administration
• Ordre og fakturering

IT Revisor Budget (modulet kan købes separat)
En af revisors vigtigste opgaver er at rådgive kunden om økonomisk planlægning og styring. Et centralt element i denne rådgivning er at være i stand til at udarbejde detaljerede budgetter, der afspejler kundens virkelighed så præcist som muligt. Budgetsimulering er det ideelle værktøj til løsning af denne meget tidskrævende opgave.

Budgetsimulering muliggør udarbejdelse af budgetter i forbindelse med regnskabsudarbejdelse, låneansøgninger til banken, analyser til køb eller salg af virksomhed og meget andet.

Budgetsimulering håndterer både simple og komplekse budgetter, og der er ingen begrænsninger for, hvor mange budgetter, der kan håndteres.

Systemet kan udvides ved favorable tilkøb
• IT Standardkontoplan er en stor standard artskontoplan, der kan benyttes som ’ramme’ til alle almindelige regnskaber for såvel selskaber som personlige firmaer. IT Landbrugskontoplan og IT Foreningskontoplan er varianter heraf.
• Med rammekontoplan kan du bogføre i kundens egen kontoplan og benytte standardkontoplanen til rapportering.
• IT Regnskabsrapporter er et stort sortiment af færdige rapportmodeller med tilbehør i form af standard tekstkartoteker til f.eks. erklæringer og regnskabspraksis mv.
• IT Regnskabsrapporter leveres standard med engelske (UK) oversættelser af regnskabstekster og kontoplan.
• Firma kvalitetsmanualen er et fagligt indholdsprodukt til IT Revisor, og den dækker beskrivelse af revisionsfirmaets kvalitetsstyringsprocedurer på alle de arbejdsområder, der er berørt af kravene i revisorloven, bekendtgørelserne og de gældende revisionsstandarder - ISQC 1, ISAer, ISREer og alle de andre. Desuden dækkes beslægtede områder, der også tilhører revisors normale forretning.

For mere information:

ReviSky

Revisors komplette skrivebord i en hosted løsning. Løsningen giver alle revisorfirmaets brugere den fulde adgang til følgende software: IT Revisor Professionel (inkl. integrationsadgang til kunder, som benytter IT Business løsningen), Skat Professionel Nova, Microsoft Office Professionel 2010.

RegnskabSky

Revisors samlede løsning i skyen. Løsningen giver alle revisorfirmaets brugere den fulde adgang til: Microsoft Office Standard 2010 og en valgt IT Revisor pakkeløsning (IT Revisor, IT Revisor Professionel, IT Revisor Regnskab, IT Revisor Kvalitet, IT Revisor Budget, IT Revisor Bogføring)


Følg os på de sociale medier og få spændende nyt samt se interessante ”how-to” og præsentationsvideoer vedrørende vores software!
Wolters Kluwer Danmark A/S - Nyhavn 16 - 1051 København K - Tlf. 70 20 33 14 - - CVR nr. 13386293