IT Revisor Professionel
Magnus
Magnus
image
image
image
image
image
image
image
image
 
IT Revisor Professionel

Den væsentlige fordel ved IT Revisor Professionel er, at det er et skræddersyet revisorsystem udviklet gennem årtiers samarbejde med vores mange revisorkunder. IT Revisor Professionel er udviklet til at understøtte alle revisors arbejdsprocesser i en integreret løsning og ikke bare enkelte ’hjørner’. Med IT Revisor Professionel får du udover alle basisfunktionaliteter og moduler fra IT Revisor Standard også IT Revisor Kvalitet.

IT Revisor Kvalitet (modulet kan købes separat)
IT Revisor Kvalitet er en del af IT Revisor Professionel, specielt designet til at understøtte revision, udvidet gennemgang, review og kvalitetsstyring i revisionsfirmaet i øvrigt. Med dette modul får du følgende med:
• Kvalitetsmanual
• Arbejdspapirer
• Opgavestyring
• Intern planlægning

Arbejdspapirerne
Arbejdspapirerne indeholder komplette elektroniske arkiver til brug for kvalitetsstyring i IT Revisor Professionel. Manualerne vedligeholdes og videreudvikles i et tæt løbende samarbejde med faglige eksperter. Opdateringer frigives, når nye erklæringsstandarder, bekendtgørelser, vejledninger eller lovgivning giver anledning hertil.

Arbejdsprocessen ved manualernes udarbejdelse og vedligeholdelse er baseret på følgende centrale elementer:
• Effektiv løbende overvågning af behov for ajourføringer
• Erfarne statsautoriserede forfatterkræfter
• Professionel efterredigering i forlagsvirksomheden
• Optimering hos os med henblik på indarbejdning i programmet
• Gennemgang og kvalitetssikring i et redaktionsudvalg, formeret af udvalgte brugere af systemet og andre særligt kyndige Afhængigt af behovet må påregnes 1 – 3 årlige opdateringer, der frigives på vores hjemmeside. (IT Revisor Kvalitet har eksisteret siden 1994, og har allerede været grundlaget for Revisortilsynets test i mange revisionsvirksomheder i de forløbne år).

IT Revisor Kvalitet indeholder et gennemarbejdet og vedligeholdt standard indhold til programmets kvalitetsstyringsfunktioner. Du kan naturligvis selv opbygge og vedligeholde dine egne manualer i IT Revisor, lige som du vil kunne tilpasse IT Revisor Kvalitet med dine egne eventuelle tilføjelser. Med tidens udvikling i revisorlovgivning, vejledninger og erklæringsstandarder vælger et stigende antal revisionsfirmaer at tage udgangspunkt i et troværdigt og omhyggeligt vedligeholdt standardsortiment.

Selv i meget store revisionsfirmaer er en egen udvikling og vedligeholdelse af et komplet fagligt indhold til kvalitetsstyringen af firmaets processer kun i sjældne tilfælde et økonomisk fornuftigt valg.

Fordele for revisor
Med sit omfattende indhold af standard arbejdspapirer, paradigmer og planlægningsmodeller, sikrer IT Revisor Kvalitet at:
- Dit arbejde bliver forsvarligt og dækkende planlagt i overensstemmelse med gældende love, vejledninger og erklæringsstandarder.

De professionelle arbejdspapirer, der bearbejdes under arbejdets udførelse, sikrer, sammen med IT Revisors integrerede dokumentstyring, at:
- En anden kvalificeret person, som ikke har deltaget i arbejdets udførelse, kan gennemgå og forstå det udførte arbejde.

Alle typer af dokumenter kan samles og arkiveres elektronisk i en opgaves forløb, og sammen med systemets muligheder for dannelse af konklusioner på alle niveauer, og med brug af arbejdsplanens erklæringsparadigmer, sikres at:
- Revisors arbejde og vejen til konklusioner og erklæring dokumenteres klart.

Erfaringen viser, at revisorer ofte kan komme til at gøre deres arbejde i forbindelse med erklæringsopgaver for godt. IT Revisor Kvalitet er ikke bare alenlange brutto checklister. Med systemets anvendelse af planlægningsmodeller sikres det, at revisor ikke druknes i manualens store (mere end 500 sider) omfang, men at:
- Planlægningen og overvågningen af det udførte arbejde fokuseres naturligt på netop at opnå det tilstrækkelige bevis for erklæringen.
- Arbejdsplanen omfatter alle relevante erklæringer og kan benyttes uafhængigt af den rapport, som er grundlaget for erklæringen.

For mere information:

ReviSky

Revisors komplette skrivebord i en hosted løsning. Løsningen giver alle revisorfirmaets brugere den fulde adgang til følgende software: IT Revisor Professionel (inkl. integrationsadgang til kunder, som benytter IT Business løsningen), Skat Professionel Nova, Microsoft Office Professionel 2010.

RegnskabSky

Revisors samlede løsning i skyen. Løsningen giver alle revisorfirmaets brugere den fulde adgang til: Microsoft Office Standard 2010 og en valgt IT Revisor pakkeløsning (IT Revisor, IT Revisor Professionel, IT Revisor Regnskab, IT Revisor Kvalitet, IT Revisor Budget, IT Revisor Bogføring)


Følg os på de sociale medier og få spændende nyt samt se interessante ”how-to” og præsentationsvideoer vedrørende vores software!
Wolters Kluwer Danmark A/S - Nyhavn 16 - 1051 København K - Tlf. 70 20 33 14 - - CVR nr. 13386293