GDPR-arbejdet

hos Wolters Kluwer

Den 25. maj 2018 erstattes de nationale love for behandling af persondata af General Data Protection Regulation (GDPR)

Formålet med den nye databeskyttelsesforordning er både at styrke beskyttelsen af enkeltpersoners integritet og at harmonisere handlen inden for EU.

GDPR indebærer højere krav ved behandling af personoplysninger. Præcis som tidligere gælder det, at man kun må indsamle og lagre de personoplysninger, der er nødvendige, og kun må gemme dem, så længe de er nødvendige. En stor forskel er et strengere informationskrav om formålet, samt at det skal være nemmere at få rettet, overflyttet eller fjernet sine oplysninger.

Vi vil her fortælle om, hvordan vi hos Wolters Kluwer arbejder for at opfylde de nye retningslinjer for vores virksomhed i Skandinavien, både vedrørende de situationer, hvor vi er dataansvarlige, og de, hvor vi er databehandlere, men også hvor vi ikke har et skærpet GDPR-ansvar.

 

Læs alt om vores GDPR-arbejde her