Overvejelser inden installation?

 • Systemkrav

  [16.05.2017. Gælder for nyere/aktuelle versioner af alle vores programmer.]

  Generelle krav på klienter

  Operativsystem 
  •    Windows 7 
  •    Windows 8
  •    Windows 10 

  Øvrige systemkrav 
  •    .NET Framework 4.0 eller nyere (ClientView kræver .NET Framework 4.5)
  •    Java 
  •    Diskplads: ca. 150 MB pr. program
  •    Total RAM: Minimum 4 GB 
  •    Minimum skærmopløsning 1280x1024 for Skat Nova (anbefaler 1920*1080 eller mere)
  •    Minimum skærmopløsning 1024x768 for vores andre produkter
  •    CPU: Hvis pc’en er over 3 år gammel, bør du sikre at hastigheden mindst er dual-core 2 GHz
  •    ClientView kræver i øvrigt SQL Server PU: Hvis pc’en er over 3 år gammel, bør du sikre, at hastigheden mindst er dual-core 2 GHz


  Generelle krav på server

  Operativsystem 
  •    Windows Server 2008 / 2008 R2
  •    Windows Server 2012 / 2012 R2

  SQL Server (kræves kun af ClientView)
  •    SQL Server 2008 R2 Express/Standard SP1
  •    SQL Server 2012 Express/Standard
  •    SQL Server 2014 Express*/Standard (* Indgår i ClientView installationen)


  Øvrige systemkrav 
  •    .NET Framework 4.0 eller nyere (ClientView kræver .NET Framework 4.5)
  •    Java 
  •    Diskplads: ca. 150 MB pr. program (ClientView dog mindst 5GB incl. SQL Server og database)
  •    Total RAM: Vi anbefaler mindst 8 GB, alt efter hvilke andre programmer der kører på serveren


  Installation på terminal og Citrix 

  Der henvises til ovenstående krav i den fælles installation.

  For specifikke opsætningsspørgsmål på terminal og Citrix løsninger skal der kontaktes fagspecifikke konsulenter til dette. Wolters Kluwer Danmark A/S supporterer ikke fagspecifik viden for installation på terminal og Citrix miljøer.
   

 • Overvejelser vedr. dataplacering

  Det er vigtigt at beslutte hvordan hhv. programmer og data ønskes placeret, inden man går i gang.
  Vi kan anbefale placeringer som nedenstående.

    

  Ovenstående programplacering bør kraftig overvejes/anbefales, men håndtering at kundedata kan også gøres på anden vis, vores nyere generation af programmer muliggør 100% valgfrihed, nogle kunder synes ex bedre om nedenstående (næste side). 

      
   
  Data vedrørende 2016 og 2017 ønskes placeret på    S:\Kundedata *
  Licensmanager installeres på             S:\Wolters Kluwer\Licensmanager
  Skat Nova 2016 installeres på            S:\Wolters Kluwer\Skat Nova 2016
  Skat Nova 2017 installeres på            S:\Wolters Kluwer\Skat Nova 2017
  Årsafslutning installeres på            S:\Wolters Kluwer\Årsafslutning
  Revision installeres på            S:\Wolters Kluwer\Revision
  Classic Værdipapir 2018** installeres på         S:\Wolters Kluwer\Værdipapir 2018

  Når diverse placeringer er velovervejet, kan installationer af et af vores programmer påbegyndes, se eventuelt anden vejledning.


  *) Smart styrring af kundedata kan opnås gennem vores program ClientView. Kontakt salg@wolterskluwer.dk for nærmere information.
  **) Obs. Classic Værdipapir er et selvstændigt program, modsat Nova Værdipapir der er et modul i Skat Nova.. Der er tale om to forskellige produkter, dog med overlap af funktionalitet.


   

Hvordan installerer jeg programmet?

 • Placering af kundedata

  Det er vigtigt at have en god struktur vedr. placering af kundedata, hvilket også gør det enklere at sikre sig en korrekt backup (af datafiler).
      
  Alle vores programmer har ét datakatalog, på nær Skat Nova og Classic Værdipapir, hvor det er anbefalelsesværdigt at have et katalog pr. år. Se eksempel på en god datastruktur herunder.

    

  Når man installerer vores programmer, kan man vælge, hvor kundefilerne ønskes gemt. Efter installation kan disse valg ændres under programmets indstillinger. Dette sker dog på lidt forskellig vis i vores programmer.

  Årsafslutning, menu Værktøj, Indstillinger... og fanebladet Stier
   
  Skat Nova, menu Værktøj, Indstillinger... og fanebladet Stier
   

  Revision, menu Værktøj, Indstillinger... og fanebladet Kataloger
   
  Specielt for Skat Nova og Årsafslutning

  Det kan være en fordel, at en systemadministrator beslutter, hvor brugerne gemmer deres kundefiler. Dette er muligt at "styre" i Skat Nova og Årsafslutning.

  Sti til kundedata kan angives på to forskellige måder:
  •    fælles for alle brugere, eller
  •    individuelt for hver enkelt bruger 

  Hvis stierne til data skal være fælles for alle brugere, skal stierne angives i filen SkMaster.ini, som placeres sammen med det installerede program – eksempelvis på denne måde:

  [Paths]
  Save=%userprofile%\Data\Skat Nova 2016
  LastYearOpen=%userprofile%\Data\Skat Nova 2015

  Det er systemadministratorens opgave at redigere disse. Når Stierne til data angives som parametre til en silent installation, skrives disse informationer automatisk ned i filen SkMaster.ini.

  Stihenvisninger i SkMaster.ini
  Når Stierne til data angives som parametre til en silent installation, skrives disse informationer ned i filen SkMaster.ini, som placeres sammen med det installerede program – på denne måde:

  [Paths]
  Save=%userprofile%\Data\Skat Nova 2016
  LastYearOpen=%userprofile%\Data\Skat Nova 2015


  Vær opmærksom på betydningen af følgende indstilling i filen SkMaster.ini:

  [Policies]
  AdminControlsSavePath=1
   
  Denne indstilling styrer, om bruger kan rette i datastierne inde fra programmet – og er også styrende for, om stier læses i brugers registry eller i SkMaster.ini:

  0: Læses fra brugers registry – og kan rettes af bruger
  1: Læses fra SkMaster.ini (Paths - se nedenfor) – og kan ikke rettes af bruger

  Bemærk i øvrigt, at disse stiangivelser kun påvirker, hvor programmet foreslår kundedata gemt. Ved valg af ’Gem kunde som…’ vil bruger frit kunne placere filer andre steder.
   

 • Samlet installation og netframework

  Indhold

  1 Forskellige kendte fejlbeskeder    2
  2 Kan ikke se/finde ønsket netværksdrev ved installation    3
  2.1 Problem    3
  2.2 Løsning    4
  3 Installation/aktivering af Microsoft .Net Framework 4    5
  Windows7    5
  Windows8    6
  Windows10    7
  4 Andre fejlbeskeder under programopstart    8


  1 Forskellige kendte fejlbeskeder
  To af de mest kendte fejlsituationer, som få kunder oplever ved installation og/eller afvikling af vores programmer, er omtalt i dette dokument.

  Ved installation/opdatering af vores programmer, oplever få kunder nedenstående fejl. Se nærmere herom i afsnit 2.

   

  Andre kunder kan få nedenstående fejl, se nærmere herop i afsnit 3 vedr. .Net Framework 4.

   
  2 Kan ikke se/finde ønsket netværksdrev ved installation

  Ganske få af vores brugere kan ikke umiddelbart opdatere vores programmer, hvis de ligger på en server, da deres rettigheder ikke giver lov dertil.

  Når man installerer/opdaterer vores programmer, skal man have ”administrator rettigheder”, idet installationen kræver dette.

  Normalt har langt de fleste brugere denne rettighed, hvorfor dette problem opleves meget sjældent.

  2.1 Problem

  Under programinstallation kan brugeren ikke finde eller tilgå det område, hvorpå programmet er installeret (fx drev-s) eller skal installeres. Dette kan give udslag i bl.a. nedenstående fejlsituation under programinstallationen. 

   


  2.2 Løsning

  Start en dos-prompt med administratorrettigheder, ved at vælge Start, (vælg evt. kør/run), skriv cmd, og højreklik på ikonet og vælg ”Kør som administrator” …

  Nu åbner et sort vindue, skriv heri: net use og drev-bogstavet på det drev, hvorpå programmet skal installeres efterfulgt af et kolon. Hvis programmet skal installeres på dit drev-s, skriv da som vist herunder og tryk på enter.

    

  Nu kan man under ”Eksternt navn” aflæse ”adressen”, notér og husk dette navn, startende med \\
   

  I vores eksempel er det ”Eksterne navn”: \\10.0.0.3\data
  Derefter skriver du kommandoen: net use [drev bogstav]: [ovennævnte adresse], f.eks.

    

  Det er meget vigtigt at du skriver korrekt, … at der bl.a. er 3 stk. mellemrum i kommandoen. Tryk på enter.

   

  3 Installation/aktivering af Microsoft .Net Framework 4

  Vores programmer kræver at computeren, hvorfra programmet afvikles, har en bestemt opdatering fra Microsoft, nemlig .Net Framework 4. Dette burde ske automatisk, men vi oplever nogle få problemstillinger dermed.

  Herunder kan du se, hvordan du sikrer dig denne opdatering i henholdsvis Windows7, Windows8 og Windows10. Under Windows7 gennemgås, hvordan du sikrer dig, at .Net Framework er installeret, mens problemer i Windows8 og 10 oftere skyldes, at computeren i forvejen har .Net Framework 4.5, eller nyere, og du skal dermed muliggøre/enable brug af den ældre version .Net Framework 4.

  Windows7
  Microsoft .NET Framework 4 (webinstallationsprogram) <- klik der 

  Vælg download.

   

  Vær opmærksom på pop-up blocker – tillad for denne ene gang. (Kun hvis dette forekommer).

  Følg venligst programmets installation.

  OBS! VIGTIGT – se oplysninger på næste side.
   
  Hvis installationsguiden spørger om placering af programmerne, vælges der, hvor andre programmer er installeret. F.eks. under C:\Program Files (x86) eller på det drev, som vælges.

  Windows8
  Mange nyere pc’ere har i forvejen Windows 8 med Microsoft .NET Framework 4.5 installeret. Her vil man ikke kunne installere Microsoft .NET Framework 4.

  I stedet skal man gå til Kontrolpanelet og tilføj/fjern programmer, hvor også Windows komponenter kan tilføjes. 

  Øverste punkt i nedenstående skal være til valgt
    
  Windows10
  Samme som angivet under Windows 8. Her ser det blot lidt anderledes ud.

   

  4 Andre fejlbeskeder under programopstart

  Opstår der andre problemer under programopstart, kan man kontakte vores support på tlf. 33 96 01 10, eller søge hjælp i dette hjælpeværktøj:

  http://software.wolterskluwer.dk/mepsys/mepsys.exe  

  Download og kør ovenstående program. Hvis nogle at linjerne i nedenstående skærmbillede vises med en rød farve, indikerer dette, hvor løsningen kan/skal findes.

   

  Kan du åbne vores program, kan en version af ovenstående program også startes på nedenstående måde i Skat Nova.
   
   

  .. eller nedenstående måde i Årsafslutning

   
   
   

 • Standard installationsvejledning

  Indhold

  1 Forskellige kendte fejlbeskeder    2
  2 Kan ikke se/finde ønsket netværksdrev ved installation    3
  2.1 Problem    3
  2.2 Løsning    4
  3 Installation/aktivering af Microsoft .Net Framework 4    5
  Windows7    5
  Windows8    6
  Windows10    7
  4 Andre fejlbeskeder under programopstart    8


  1 Forskellige kendte fejlbeskeder
  To af de mest kendte fejlsituationer, som få kunder oplever ved installation og/eller afvikling af vores programmer, er omtalt i dette dokument.

  Ved installation/opdatering af vores programmer, oplever få kunder nedenstående fejl. Se nærmere herom i afsnit 2.

   

  Andre kunder kan få nedenstående fejl, se nærmere herop i afsnit 3 vedr. .Net Framework 4.

   
  2 Kan ikke se/finde ønsket netværksdrev ved installation

  Ganske få af vores brugere kan ikke umiddelbart opdatere vores programmer, hvis de ligger på en server, da deres rettigheder ikke giver lov dertil.

  Når man installerer/opdaterer vores programmer, skal man have ”administrator rettigheder”, idet installationen kræver dette.

  Normalt har langt de fleste brugere denne rettighed, hvorfor dette problem opleves meget sjældent.

  2.1 Problem

  Under programinstallation kan brugeren ikke finde eller tilgå det område, hvorpå programmet er installeret (fx drev-s) eller skal installeres. Dette kan give udslag i bl.a. nedenstående fejlsituation under programinstallationen. 

   


  2.2 Løsning

  Start en dos-prompt med administratorrettigheder, ved at vælge Start, (vælg evt. kør/run), skriv cmd, og højreklik på ikonet og vælg ”Kør som administrator” …

  Nu åbner et sort vindue, skriv heri: net use og drev-bogstavet på det drev, hvorpå programmet skal installeres efterfulgt af et kolon. Hvis programmet skal installeres på dit drev-s, skriv da som vist herunder og tryk på enter.

    

  Nu kan man under ”Eksternt navn” aflæse ”adressen”, notér og husk dette navn, startende med \\
   

  I vores eksempel er det ”Eksterne navn”: \\10.0.0.3\data
  Derefter skriver du kommandoen: net use [drev bogstav]: [ovennævnte adresse], f.eks.

    

  Det er meget vigtigt at du skriver korrekt, … at der bl.a. er 3 stk. mellemrum i kommandoen. Tryk på enter.

   

  3 Installation/aktivering af Microsoft .Net Framework 4

  Vores programmer kræver at computeren, hvorfra programmet afvikles, har en bestemt opdatering fra Microsoft, nemlig .Net Framework 4. Dette burde ske automatisk, men vi oplever nogle få problemstillinger dermed.

  Herunder kan du se, hvordan du sikrer dig denne opdatering i henholdsvis Windows7, Windows8 og Windows10. Under Windows7 gennemgås, hvordan du sikrer dig, at .Net Framework er installeret, mens problemer i Windows8 og 10 oftere skyldes, at computeren i forvejen har .Net Framework 4.5, eller nyere, og du skal dermed muliggøre/enable brug af den ældre version .Net Framework 4.

  Windows7
  Microsoft .NET Framework 4 (webinstallationsprogram) <- klik der 

  Vælg download.

   

  Vær opmærksom på pop-up blocker – tillad for denne ene gang. (Kun hvis dette forekommer).

  Følg venligst programmets installation.

  OBS! VIGTIGT – se oplysninger på næste side.
   
  Hvis installationsguiden spørger om placering af programmerne, vælges der, hvor andre programmer er installeret. F.eks. under C:\Program Files (x86) eller på det drev, som vælges.

  Windows8
  Mange nyere pc’ere har i forvejen Windows 8 med Microsoft .NET Framework 4.5 installeret. Her vil man ikke kunne installere Microsoft .NET Framework 4.

  I stedet skal man gå til Kontrolpanelet og tilføj/fjern programmer, hvor også Windows komponenter kan tilføjes. 

  Øverste punkt i nedenstående skal være til valgt
    
  Windows10
  Samme som angivet under Windows 8. Her ser det blot lidt anderledes ud.

   

  4 Andre fejlbeskeder under programopstart

  Opstår der andre problemer under programopstart, kan man kontakte vores support på tlf. 33 96 01 10, eller søge hjælp i dette hjælpeværktøj:

  http://software.wolterskluwer.dk/mepsys/mepsys.exe  

  Download og kør ovenstående program. Hvis nogle at linjerne i nedenstående skærmbillede vises med en rød farve, indikerer dette, hvor løsningen kan/skal findes.

   

  Kan du åbne vores program, kan en version af ovenstående program også startes på nedenstående måde i Skat Nova.
   
   

  .. eller nedenstående måde i Årsafslutning

   
   
   

 • Tilpasset installationsvejledning

  Når man installerer Skat Nova, skal man installere hver årgang for sig. Årsafslutning er derimod et og samme program, der blot udvikler sig med nyere versioner.

  Start installationen. Installationen forudsætter at slutbrugeraftalen er læst og accepteret.


   


  Markér at slutbrugeraftalen er læst og accepteret og klik Næste.

  I næste skærmbillede kan der vælges mellem Standard og Tilpasset installation.
   


  Hvis du vælger Standard installation, skal du ikke foretage yderligere valg. Ønsker du at ændre installationsparametre, skal du vælge Tilpasset installation.

  Hvis du har valgt Standard installation skal du klikke på Installer.
  Hvis du har valgt Tilpasset installation skal du klikke på Næste.

  I næste billede …

    


  ... får du mulighed for at vælge, hvor programmet skal installeres. Bemærk at det ikke er muligt at vælge placering af licensmanager – den vælges automatisk. Er licensmanageren ikke installeret på drevet i forvejen, placeres den sidestillet med programmappen.

  Efter valg af programplacering - klik Næste.

  Herefter vælges placering af kundedatafiler. Som udgangspunkt placeres data, hvor de findes i forvejen, relativt ift. tidligere Skat Nova programmers dataplacering eller i brugerens dokumentkatalog:

   


  Klik Næste. 
  Herefter kan vælges/fravælges, om man ønsker ikon oprettet på skrivebordet, og om computeren skal kunne genkende Skat Nova datafiler. Vi anbefaler tilvalg af begge.

   

  Klik Næste.

   

   


  Inden installationen starter, vises et skærmbillede, hvor man kan se alle de valg, der er foretaget under den tilpassede installation. Klik installer, hvorefter installationen foretages.  
   

Hvordan håndterer jeg licenser tilknyttet programmet?

Kendte fejl under installation. Hvad gør jeg?

Hvordan opdaterer jeg programmet