Nyheder i ClientView

Nyheder i 2019/2020

 • Import af bestyrelsesmedlemmer og direktører fra CVR registret
 • Mulighed for at gemme mails og anden korrespondance med #hashtags
 • Notifikationer på aktiviteter – nye og/eller kritiske aktiviteter
 • Deling af aktiviteter med Outlook kalender (september)
 • Opgaver på ugebasis (september) 
 • Markering af særlige kunder. Kunne være advarsler eller VIP kunder. (september)

Væsentlige forbedringer i 2019/2020

 • Forbedret håndtering af Penneo sager
  • Mulighed for at gemme som kladde
  • Mulighed for at benytte følsomme data
  • Meget færre klik - bedre mulighed for at bruge tastatur i stedet for mus
  • Mulighed for at dobbeltklikke på og åbne tilknyttede dokumenter
  • Forbedret logning af Penneo sager, således at det nemmere kan lade sig gøre at fejlsøge (september)
 • Mulighed for at masseslette inaktive kunder
 • Forbedret mulighed for at søge på dokumenter pr. kunde
 • Mulighed for at danne Excel skabeloner med masser af flettefelter, inklusiv egendefinerede felter
 • Statuslisten – afsluttede opgaver markeres grønne
 • Forbedret mulighed for at oprette aktiviteter og kommunikation
 • Forbedret visning af kritiske aktiviteter på startsiden
 • Forbedret visning og håndtering af roller
 • Gemte mails fra Outlook markeres med blå kategori
 • Mulighed for at masse-gemme mails fra Outlook