Nyheder i IT Revisor

Med IT Revisor er al funktionalitet tæt integreret i et samlet system i troen på, at vi herved hjælper revisor til at være så effektiv som muligt. Vi plejer at sige, at du med IT Revisor får Danmarks mest udbredte og komplette revisorsystem specielt udviklet til revisorer.

Nyheder og væsentlige forbedringer i 2019/2020

Vi har i de seneste år arbejdet på vores nye platform, som undervejs har haft navne som version 6, version 7, ny menu og .NET-løsningen. Uanset det valgte navn, så er faktum, at vi investerer stærkt i en teknologisk og funktionalitetsmæssig opgradering af vores løsning, som kan sikre nuværende og fremtidige kunder, at revisors virksomhed kan vokse sammen med vores system. 

Kundestyring, opgavestyring, tidsregistrering- og fakturering, intern planlægning, statistik og kvalitetsstyring er allerede frigivet i nye og forbedrede versioner baseret på en moderne og fremtidssikret teknologi og arkitektur. Ligeledes har vi frigivet integrationer til Penneo, Businesspoint og Flexfone, og vi har introduceret to helt nye tiltag i form af CVR-benchmark og Faglig Service.

I 2019/2020 står vi overfor en af de væsentligste frigivelser i de sidste mange år. Vi forventer at frigive første (beta) version af både ny bogføring, nyt afslutningsark og nyt rapportsystem ved udgangen af 2019. Vi har arbejdet hårdt i lang tid på at designe nye programmer, som i endnu højere grad end tidligere gør det muligt for revisor at komme hurtigt og sikkert i mål med sit arbejde, uanset om arbejdet relaterer sig til bogføring, årsafslutning, regnskabsdannelse, revision eller måske flere af disse opgaver på samme tid. Vores primære mål med udviklingen er:

  • Tæt integration imellem alle moduler og især afslutningsark, kvalitetsstyring og rapportsystem. F.eks. kan man arbejde i ét område (eks. afslutningsarket), men samtidig se konsekvensen i andre områder (eks. kvalitetsstyringen, der så automatisk skifter fokus til det papir, som relaterer sig til det område, der arbejdes på i afslutningsarket).

  • Automatisering af arbejdsprocesser, så revisors primære opgaver kan laves hurtigst muligt og med størst mulig kvalitet. Målet er at skære tid af de enkelte processer, - eksempelvis udarbejdelsen af en årsrapport. Ved brug af automatikker baseret på oplysninger omkring den specifikke kunde, tidligere valg, firmapraksis m.v. forsøger vi at strømline arbejdsprocesserne.

  • Solide standarder og effektiv brug og vedligehold af disse, så vi sikrer, at revisor lettest muligt sikrer fagligheden og kvaliteten af sit arbejde. F.eks. har vi udviklet en ”erklæringsvælger” og en ”ledelsespåtegningsvælger” med tilhørende standard tekster, så vi sikrer en simpel og forståelig opbygning af erklæringer og påtegninger.