Nyheder i Revision

Nyheder i 2019/2020

Rød tråd fra forhold i revisionen til revisors erklæring
Modificeringer og fremhævelser af forhold fundet i revisionen overføres direkte til revisionserklæringen, og den røde tråd i revisionsgennemgang bliver endnu tydeligere.

Udbytte for kunden:
Den røde tråd i dokumentationen af revisionsopgaven og erklæringen fastholdes i hele revisionsprocessen.

Væsentlige forbedringer i 2019/2020

Øgede og opdaterede revisionshandlinger og opdaterede revisionsmål
Handlingsbankerne og revisionsmål for regnskabsposter opdateres. Der tilføjes flere handlinger på de enkelte regnskabsposter og tilpasses revisionsmål.

Udbytte for kunden:
Flere muligheder for tilvalg af revisionshandlinger på den enkelte regnskabspost, og flere revisionshandlinger, der afdækker flere revisionsmål ad gangen. 

Integration til ClientView 
Revision overfører nu flere informationer fra ClientView til Revision. Felter, der overføres fra ClientView bliver grå i Revision og kan kun redigeres/opdateres fra ClientView.

Udbytte for Kunden:
Stamdata om kunden/klienten tastes én gang i Clientview, mindsker fejlrisiko og data genbruges smartere.