Sådan arbejdes der nemt med ClientView statuslister

Overblik og opfølgning

Statuslisterne i ClientView er et stærkt værktøj til løbende at følge op på opgaverne i afdelingen eller på kontoret.

Listerne kan tilpasses for hele kontoret eller for den enkelte klientansvarlige. Listerne kan omfatte en eller flere processer. ClientView indeholder nogle eksempler på statuslister, som kan anvendes. Det giver dog bedst mening at tilpasse listerne til sit eget behov. Hold styr op overordnede opgaver med tilhørende kontrol-punkter.

1. Hvilken proces?

I første omgang er det vigtigt at vælge hvilke processer statuslisten skal indeholde.
Vælg, hvilke kolonner, der skal være synlige.

I nedenstående eksempel er der fokus på Årsafslutning og udvalgte kontrolpunkter, som kan give mening at have som afkrydsningsfelter i statuslisten.

ClientView statuslister

2. Hvilke kunder skal vises i listen?

Det er ligeledes vigtigt at filtrere og se de relevante kunder, der skal vises i listen.
Dette gøres ved at tilføje et filter, hvor man filtrerer på den ønskede opgave.
Se eksemplet nedenfor.

Man kan filtrere yderligere – f.eks., hvis man kun ønsker at se de kunder, som hører til en specifik klientansvarlig.

ClientView statuslister

3. Gem listen

Når listen er dannet og er som den skal være, så sluttes der af med at gemme listen.
Listen gemmes som udgangspunkt personligt under ”Mine lister”, men den kan flyttes således, at kolleger kan se og bruge samme liste.

ClientView statuslister

ClientView statuslister

4. Arbejde med listen

Når listen er gemt, kan den bruges.
Vær opmærksom på at der er valgt korrekt kalenderår og slutmåned i øverste del af billedet.
Hvis man f.eks. fokuserer på Årsafslutning 2020, er det vigtigt at kalenderår 2020 er i fokus.

Det er dermed muligt at sætte flueben i et kontrolpunkt for at markere at opgaven er afsluttet.
Det er muligt at markere flere felter og højreklikke og sætte en deadline.
Alle kollegaer kan følge med i, hvor langt vi er i processen. GRØN betyder færdig og RØD betyder kritisk i forhold til angivet deadline.

ClientView statuslister

For yderligere information.
Tag fat i Wolters Kluwer supporten: support@wolterskluwer.dk eller telefon 33 96 01 10.