Nyheder i Skat Nova og Skat Professionel Nova

Skat Nova indeholder alt det du har brug for – i ét værktøj. Med Skat Nova kan du hurtigt og sikkert udarbejde oplysningsskemaer, opstille personlige regnskaber, beregne forskuds- og slutskat samt vælge den mest fordelagtige ordning til personligt drevne virksomheder.

2. juli udkom første version af Skat Nova 2019, som kan benyttes til skatteberegning for 2019 for personer med forskudt regnskabsår.

I oktober 2019 udkommer Skat Nova 2019 i en version, der desuden kan benyttes til beregning af forskudsskat for 2020.

I februar-2020-versionen af Skat Nova 2019 kan du hente data for 2019 fra Skattemappen (R75).

Med marts-2020-versionen kan du indberette oplysningsskemaer for 2019 elektronisk til SKAT.

Nyheder i 2019/2020

Indberetning af udenlandske indkomsterVi samarbejder med Skatteforvaltningen om en udvidelse af den elektroniske indberetning af oplysningsskemaer. At gøre indberetningen komplet, så den også omfatter udenlandske indkomster, er væsentligt for at opnå den mest effektive anvendelse af Skat Nova.

Væsentlige forbedringer i 2019/2020

Indtaste/indlæse færre oplysninger samt beregning og overførsel af så meget som muligt.
Vi er i øjeblikket i gang med at forbedre sammenhænge og lette indtastning ved indlæsning eller indtastning af virksomhedstal. F.eks. bliver private andele og typen ”heraf” nu automatisk overført til virksomhedens regnskabsoplysninger på oplysningsskemaet. Rabat af fri telefon bliver automatisk beregnet i virksomheden, og hævninger samt resultat reguleres herfor.

Valgfri visning af mellemregning med indehaver. I forlængelse af vores ændringer i virksomhedsdelen og sammenhængen til udskrift og præsentation heraf i indkomst- og formueopgørelsen vil vi implementere mulighed for valgfri visning af mellemregning med indehaver. Indtil nu har programmet understøttet, at mellemregningen er placeret som gæld i virksomheden og modsvarende som et tilgodehavende i formueopgørelsen. Visning som en del af eller sammen med egenkapitalen i virksomhed er et stort ønske fra flere brugere.