Thumbnail

Opdateringer Årsafslutning 2020.1

Årsafslutning 2020.1

Virksomheder

  • Tilpasning så der kan udskrives med vandmærke
  • Intervaller på nye linjer i 01-10-2019 taksonomien
  • PDF med gruppelinje numre tilgængelig i 01-10-2019 taksonomien
  • Fejlretning af linjer i 01-10-2019 taksonomien
  • Noten 'Særlige poster' tilgængelig i koncernregnskab
  • Tilpasning i 'Anvendt regnskabspraksis'
  • Årsrulning for filer tilknyttet ClientView

Indkomst- og formueopgørelse

  • Note med udenlandsk aktieindkomst skal fremover vælges specifikt
  • Dobbeltvisning fjernet fra kapitalforklaringen 
Se mere