Årsafslutning 2020.4

VIGTIG INFORMATION

Versioner der er nyere end 2020.1, er ændret så de er frigjorte fra Java. Det skyldes sikkerhedsmæssige hensyn, samt at flere og flere miljøer, blandet andet Windows server 2019, ikke længere bruger Java. Programmet kører som default uden Java, men det er muligt at ændre til Java versionen ved at skrive en mail til vores support support@wolterskluwer.dk, så vil en tekniker kontakte til dig.

KONSEKVENS

Desværre vil opdatering fra version 2020.1 til en senere version resulterer i, at der ændres på noterne i filen, uanset om der anvendes Java eller ej. Problemet løses ved at opdatere notepakken i hver fil. Hvis I har egen noteskabelon er det nødvendigt at opdatere noteskabelonen inden de enkelte filer opdateres. Ved spørgsmål kan I skrive en mail til vores support på mail support@wolterskluwer.dk.

 

Generelt

 • Der spørges om filen skal gemmes når programmet lukkes

Virksomheder

 • Ændret placering af ’Generalforsamlingsdato’ i ’Stamdata’
 • Notepakke regnskabsklasse A – Noter med værdi
 • Ny noter: Bruttofortjeneste og Kapitalandele i kapitalinteresser
 • Ændring i noter:
  • Nye linjer i noten ’Beregning af andelsværdi, handelsværdi’
  • Nye linjer i noten ’Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere’
 • Automatisk ændring af XBRL indstillinger ved ændring i erklæringer
 • Afrunding i ’Analyserapport’
 • Tilpasning af ’Anvendt regnskabspraksis’
 • Import af data:
  • Decimaler sættes automatisk ved import
  • Mulighed for import af posteringer for mere end 12 måneder

Indkomst- og formueopgørelse

 • Datoformat i rapporten - år eller periode
 • Forberedelse til Regnskabsmæssig kapitalforklaring
 • Rettelse af fejl i ’Virksomhedsresultat’
Se mere