Årsafslutning 2020.5

Generelt

  • HUSK opdatering af noter

Virksomheder

  • XBRL indsendelse af nettoomsætning
  • Model til Intern årsrapport
  • Taksonomier for 2020
  • OBS: Korrekt visning af egenkapitalopgørelsen
  • Covid-19 tekster i ledelsesberetningen
  • Ny note vedr. aktiver indregnet til dagsværdi

Indkomst- og formueopgørelse

  • Endelig regnskabsmæssig visning af indkomst i kapitalforklaringen
  • Noter til regnskabsmæssig visning i kapitalforklaringen
  • Ensartet brug af 'formue' i udskriften af indkomst- og formueopgørelsen
Se mere