Thumbnail

Tidligere versioner Årsafslutning 2018.1

Årsafslutning 2018.1

2018.1 Virksomheder

  • Ny XBRL taksonomi
  • Nye forretningsregler
  • Ændringer i resultatdisponeringen
  • Mulighed for fravalg af linjer i 5 års oversigten
  • Ny note: Af- og nedskrivninger

2018.1 Indkomst- og formueopgørelse

  • Ny formatskabelon på noter, kapitalforklaring, virksomhedskatteordningen og kapitalafkastordningen
Se mere