Nyheder

Årsafslutning 2017.5

Virksomhedsregnskab

  • Ny note til visning af resultatdisponering for regnskabsklasse C
  • Ny noteoplysninger når anvendt regnskabspraksis er fravalgt for regnskabsklasse B
  • Kontrol af anvendt regnskabspraksis
  • Fejlkontroller og XBRL validering samlet i et vindue
  • MNE nr. tilføjet til revisors erklæring
  • Rapporten ”kontospecificeret resultat” ændret

Indkomst- og formueopgørelse

  • Funktionen ”Hent nyheder” tilføjet
  • Nye fejlkontroller
  • Nye felter under ’Regnskabsoplysninger’

 

Se mere