Nyheder

Årsafslutning 2017.6

Virksomheder

 • Ny note 'Lønsumsafgift'
 • Rettet 'Opgørelse af skattepligtig indkomst'
 • Ændre overskudsdisponering
 • MNE-nr. flyttet til personoplysninger

Indkomst- og formueopgørelsen

 • Nye noter:
  • Øvrig kapitalindkomst
  • Øvrige fradrag i kapitalindkomst
  • Ligningsmæssige fradrag
  • Sikkerhedsstillelser med standardtekster
  • Uudnyttede underskud
  • Pensionsindestående
  • Udenlandsk personlig indkomst
  • Udenlandsk aktieindkomst
  • Udenlandsk kapitalindkomst 
 • Overførsel til nye felter i 'Høj specifikation'
Se mere