Revision 2017.3

I denne version af Revision er der følgende nyheder, forbedringer og fejlrettelser :

- Nyt navn på arbejdsområde er ændret fra ''Revision'' til ''Handlinger''.
- Forbedring af processen ved start af kunde og ved omgørelse af valg af skabeloner.
- Tekstskabeloner.
- Standardtekster.
- Firmatitel i tekstskabeloner.
- Klientskabelon.
- Nyt punkt til kundekendskab (hvidvask).
- Overførsel fra Årsafslutning af stamdata.
- Hjælpemenu.
- Slet vedhæftede filer.
- Opdatering af tjeklister.
- Mulighed for at slette hele saldobalancen.
- Transaktionsanalyse.
- Flere meddelelser i fejlkontrollen.
- Diverse manglende oversættelse.
- Mulighed for at gå til forrige skærmbillede med knappen tilbage.
- Skærmboks der hænger på skærmen i visse tilfælde.
- Samling af spørgsmål om pdf-udskrift og låsning af fil i forbindelse med årsskifte.

Produkt Fil Ændret Version
Releasebrev 2017.3 Vejledning Revision 2017 3 REV.pdf 2017-10-26 2017.3