Thumbnail

Consulting

Udvikling af software

Vi har udviklet en lang række løsninger, skræddersyede såvel som standardiserede, samt en række indbygningsmoduler, der kan anvendes som komponenter i egenudviklede systemer.

Vores kernekompetence er generelt at udvikle og vedligeholde beregningskerner og deres omkringliggende systemer, der fortolker regelsæt, hvad enten de kommer fra jura, forretningsgange eller erhvervsøkonomiske betragtninger.

Consulting - Udvikling af software til rådgivning af private og erhverv

Beregning og simulering på juridiske problemstillinger

Vores systemer håndterer juridiske problemstillinger, korrekt beregning samt optimering inden for lovgivninger vedrørende skat og sociale ydelser. Vi har leveret beregningskerner og løsninger til det meste af den danske banksektor, en stor del af realkreditsektoren samt revisorbranchen.

 

Standardiseret tilgang til standardiserede beregninger

Der findes en række områder, der er dikteret af lovgivning, eller som der findes et stringent regelsæt for. Disse områder er en del af vores kerneekspertise. Hvor rådgivningssituationen og flowet i rådgivningen kan variere meget fra bank til bank, er skatteberegningen ens for alle. Derfor vil en løsning, hvor man anvender standardkomponenter på de områder, der er nødvendige, men ikke er en del af bankens kernerådgivning, være en fordelagtig løsning.

 

Vi tilbyder følgende standardiserede beregningsmoduler:

Skat:

 • Sociale ydelser har indbyrdes afhængigheder. Folke- og førtidspension afhænger f.eks. af evt. tjenestemandspension. Derfor er beregningsrækkefølgen væsentlig.

 • Skat afhænger af sociale ydelser. Nogle ydelser er skattepligtige.

 • Kundens samlede budget afhænger af de ting, der beregnes med Amortisering (lån), pensionsprognoser, indekskontrakter, sociale ydelser og skatteberegning.

 • Vores moduler sikrer sammenhænge.

 • Vores moduler anvendes primært i rådgivningssoftware til den finansielle sektor. De bruges ved rådgivning om skat, bolig, pension, formue.

 

Sociale ydelser:

 • Et prognoseværktøj. Væsentligste regler håndteres, men f.eks. ikke personlige tillæg. Der regnes i hele måneder. Året består af 12 lige lange måneder. Bruges i rådgivningsværktøjer.

 • Folkepension. Beregnes under hensyntagen til personens egne og evt. ægtefælles/samlevers øvrige indkomster, overgangsregel for pensioneringstidspunkt og bopælsanciennitet. Evt. opsat pension. Personlige tillæg beregnes ikke.

 • Førtidspension. Beregnes under hensyntagen til personens egne og evt. ægtefælles/samlevers øvrige indkomster. Både de nyeste regler samt de ældre regler (før 2003) for alm., forhøjet, mellemste og højeste førtidspension håndteres.

 • Delpension. Denne ordning er under udfasning, men vi beregner for såvel tidligere lønmodtagere som selvstændige under hensyntagen til, hvor meget arbejdstiden er nedsat.

 • Efterløn. Beregnes under hensyntagen til start- og sluttidspunkt, tidspunkt for opnåelse af efterlønsret, arbejde i efterlønsperioden, øvrige pensionsordninger (herunder 2-års-reglen). Skattefri præmie for ikke at udnytte retten til efterløn.

 • Tjenestemandspension. Beregnes efter statens regler. Afhænger af anciennitet og løntrin.

 • Varmetillæg til social pension.

 • Boligstøtte. Afhænger af husstandens indkomstforhold, husleje, boligstørrelse mv.