Thumbnail

Revisorwhistleblower.dk

Uafhængig webløsning

Revisorwhistleblower.dk er en onlinebaseret løsning, som interesserede virksomheder kan abonnere på. Formålet med den interne ordning er at give medarbejderne mulighed for, anonymt, at indberette potentielle eller faktiske overtrædelser af den revisorretlige regulering.

Revisorwhistleblower.dk - En intern whistleblowerordning

Revisorwhistleblower.dk er udviklet til revisorvirksomheders, advokatvirksomheders og andre virksomheders interne whistleblowerordning jf. revisorloven og hvidvaskloven. Virksomhedernes kunder og andre eksterne interessegrupper henvises til eksterne whistleblowerordninger, f.eks. Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Udover adgangen til webløsningen modtager revisorvirksomheden forslag til tilpasning af kvalitetsstyringsmanualen om whistleblowerordningen.

En manual så du er sikker på at bestå kontrollen

Med Kvalitetsstyringsmanual kan du spare tiden på selv at ajourføre og vedligeholde din egen manual.

Se mere

Kvalitetssikring af revisionsprocessen på en effektiv og fleksibel måde

Revision er et brugervenligt program til kvalitetsstyring og dokumentation, udførelse og konklusion ved revision og andre erklæringsopgaver.

Se mere

Revisors totale IT platform

IT Revisor Professionel er specielt designet til at understøtte revision, udvidet gennemgang, review og kvalitetsstyring i revisionsfirmaet i øvrigt. Med modulet får du Kvalitetsmanual, Arbejdspapirer, Opgavestyring samt Intern planlægning.

Se mere