Thumbnail

Revision

Kvalitetssikring af revisionsprocessen på en effektiv og fleksibel måde

Revisionsprogrammet Revision er et brugervenligt program til kvalitetsstyring og dokumentation, udførelse og konklusion ved revision og andre erklæringsopgaver. Programmet hjælper dig med at opfylde alle krav i henhold til gældende revisionsstandarder mv., og det sikrer, at din revisionsvirksomhed lever op til kravene til kvalitetssikring af dokumentation på sagsniveau.

Skabeloner i Revision

Programmet anvender forskellige skabeloner, der gør det enkelt at oprette nye kunder. Skabelonerne indeholder et stort udvalg af forskellige substanshandlinger og tjeklister, der kan tilpasses individuelt.

Transaktionsanalyse i Revision

Transaktionsanalysen foregår på to niveauer. På det ene niveau er indledende analyser af konteringsmønstre i posteringerne. På det andet niveau har du mulighed for at gøre brug af posteringerne ved udførelse af de enkelte substanshandlinger.

Dynamisk startside i Revision

Programmet starter hver gang op med en dynamisk startside, der løbende holdes opdateret med nyheder og tips & tricks.

Elementer i revisions-/reviewprocessen

Programmet indeholder de elementer, der indgår i arbejdsprocessen ved revision og andre erklæringsopgaver i henhold til internationale standarder om revision mv.

Integration til ClientView

Revision overfører nu flere informationer fra ClientView til Revision. Felter, der overføres fra ClientView, bliver grå i Revision og kan kun redigeres/opdateres fra ClientView.
Stamdata om kunden/klienten tastes én gang i Clientview. Det mindsker fejlrisiko og data genbruges smartere.

Thumbnail

Prøv en gratis demoversion af Revision

Produkt Ændret Version
Demoversion Revision 2021-02-11 2021.1 Info Hent

Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten

Årsafslutning er det komplette værktøj til opstilling af virksomhedens årsrapporter iht. årsregnskabsloven med tilhørende specifikationshæfte og skatteregnskab.

Se mere

En manual så du er sikker på at bestå kontrollen

Med Kvalitetsstyringsmanual kan du spare tiden på selv at ajourføre og vedligeholde din egen manual.

Se mere

En del af en hosted løsning

Med RevisorHosting tilbyder vi Revision i skyen til en fast pris pr. bruger og med en mindre tilslutningsafgift. Løsningen giver desuden alle revisorfirmaets brugere den fulde adgang til Microsoft Office Standard samt Microsoft Exchange postsystem.

Se mere