Thumbnail

Skat Professionel Nova

Opstil personlige regnskaber effektivt

Med skatteprogrammet Skat Professionel Nova får du alle værktøjerne i Skat Nova samt udskrift af det personlige regnskab. Med programmet kan du hurtigt og sikkert udarbejde selvangivelser samt opstille indkomst- og formueopgørelser.

Automatiserede processer med Skat Professionel Nova

Skat Professionel Nova giver adgang til en tilpasset programversion af Årsafslutning, hvor der sker automatisk generering af udskriften af indkomst- og formueopgørelsen i en fleksibel rapportgenerator.

Skat Professionel Nova giver dig

Med Skat Professionel Nova får du bl.a. indkomst- og formueopgørelse med opdaterede assistance- og reviewerklæringer samt integration til Årsafslutning og Værdipapir Nova.

Personligt regnskab i Skat Professionel Nova

Skat Professionel Nova giver dig et personligt regnskab med bl.a. mulighed for at tilføje egne formuleringer, noteoversigt samt mulighed for at oprette egne frinoter.

Fleksibel kapitalforklaring med Skat Professionel Nova

Med Skat Professionel Nova kan du vælge summeret med tilhørende noter, detaljeret visning eller en kombination.

Importer virksomhedstal i Skat Professionel Nova

Import af Klasse A regnskaber fra Årsafslutning til Skat Nova Share
Thumbnail

Styring af aktiver og skattemæssig avanceberegning i ét værktøj

Med Værdipapir Professionel får du et kartotek til dine klienters værdipapirer, med mulighed for at foretage skattemæssig avanceopgørelse. 

Se mere

Revisors komplette skrivebord i en hosted løsning

ReviSky giver alle revisorfirmaets brugere den fulde adgang til følgende software: IT Revisor Professionel (inkl. integrationsadgang til kunder, som benytter IT Business løsningen), Skat Professionel Nova og Microsoft Office Professionel 2010.

Se mere

En del af en hosted løsning

Med RevisorHosting tilbyder vi Skat Professionel Nova i skyen til en fast pris pr. bruger og med en mindre tilslutningsafgift. Løsningen giver desuden alle revisorfirmaets brugere den fulde adgang til Microsoft Office Standard samt Microsoft Exchange postsystem.

Se mere