Thumbnail

Værdipapir Professionel

Styring af aktiver og skattemæssig avanceberegning i ét værktøj

Med skatteprogrammet Værdipapir Professionel får du et kartotek til dine kunders værdipapirer med mulighed for at foretage skattemæssig avanceopgørelse. Værdipapir Professionel håndterer således både skatte- og regnskabslovgivningen, og det adskiller sig herved fra andre anlægsprogrammer.

Udskrifter i Værdipapir Professionel

Du kan nemt danne regnskabs- og skattemæssige udskrifter, herunder regnskabsnote, anlægskartotek, bevægelsesoversigt og avanceberegning.

Automatiske kurser med Værdipapir Professionel

Ved anvendelse af Værdipapir Professionel foretages danske aktier, danske aktie-/obligationsbaserede investeringsbeviser, danske fastforrentede obligationer samt valutakurser.

Intelligente opslagslister i Værdipapir Professionel

Ved oprettelse af et papir kan du nøjes med at indtaste dele af papirnavnet, hvorefter programmet selv vil foreslå resten af navnet samt automatisk udfylde øvrige stamoplysninger.

Opgørelser i Værdipapir Professionel

Med Værdipapir Professionel får du opgørelse af skattemæssig avance, diverse specifikationer samt håndtering af avanceopgørelse for investeringsselskaber (§19), herunder kvalificering.

Thumbnail

Prøv en gratis demoversion af Værdipapir Professionel

Produkt Ændret Version
Demoversion Værdipapir 2021-01-04 2021 1.00 Info Hent

Opstil personlige regnskaber effektivt

Med Skat Professionel Nova kan du hurtigt og sikkert udarbejde selvangivelser samt opstille indkomst- og formueopgørelser.

Se mere

Sikker og professionel skatterådgivning

Med Skat Nova kan du hurtigt og sikkert udarbejde selvangivelser, beregne forskuds- og slutskat samt vælge den mest fordelagtige beskatningsordning til personligt drevne virksomheder.

Se mere

En del af en hosted løsning

Med RevisorHosting tilbyder vi Værdipapir Professionel i skyen til en fast pris pr. bruger og med en mindre tilslutningsafgift. Løsningen giver desuden alle revisorfirmaets brugere den fulde adgang til Microsoft Office Standard samt Microsoft Exchange postsystem.

Se mere