Thumbnail

Support - Skat Professionel Nova

Her kan du finde hjælp og svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende Skat Professionel Nova.

Skat Professionel Nova - Daglig brug

 • Hvordan henter jeg data fra Skattemappen (R75)?

  Hvorfor får jeg en Authorization Error, når jeg forsøger at hente data fra Skattemappen eller ved forsøg på indberetning til SKAT?

  Denne fejlmeddelelse er beskrevet i SKATs vejledning til deres del af SA Pro løsningen.

  Find den på www.skat.dk. Vælg Vejledninger. Vælg Systemvejledninger til virksomheder. Vælg SelvAngiv Professionelt (SA Pro) langt nede i listen. Her findes vejledningerne til systemet.

  Vælg: Til virksomheden: Sådan fortæller du SKAT hvilke certifikater, der må benytte SA Pro. Læs vejledningen, herunder forklaringen på denne fejl. Fejlen kan undgås ved at følge vejledningen.

   

  Hvorfor er det de betalte, og ikke de pålignede B-skatter, der indlæses fra Skattemappen?

  Vi er bekendt med dette problem, men har ikke nogen løsning på det. I tilfælde af forskel på indbetalte og pålignede B-skatter, må man selv tilrette beløbene efter indlæsningen fra Skattemappen.

   

  Hvorfor importeres kurstabsfradrag ikke fra Skattemappen?

  Desværre er man pt. nødt til selv at tilføje kurstabsfradraget ved indtastning. Vi arbejder på at finde den rigtige løsning.

 • Hvordan indberetter jeg elektronisk selvangivelse?

  Hvad kan jeg gøre hvis jeg får en fejl 9999, ved forsøg på indberetning til SKAT?

  Denne fejlbesked fra SKAT er problematisk. Det skyldes, at der ikke findes nogen specifik forklaring på den. Den betyder noget i retning af ’uspecifiseret’ fejl. Dermed kan der være forskellige årsager til den.

  Vi har dog efterhånden fået visse erfaringer med den:

  Den kan bl.a. skyldes, at man forsøger at indberette:

  • Virksomhedens regnskabsoplysninger, men disse mangler et CVR- eller CPR-nummer.
  • Servicefradrag eller underholdsbidrag, men disse mangler oplysninger om beløbsmodtager.

  Mht. servicefradrag og underholdsbidrag, så kan der være det problem, at man har indlæst fradragene fra Skattemappen (f.eks. fordi man tidligere har indtastet dem på SKATs TastSelv). Ved denne indlæsning er de blevet indlæst med beløb, men uden oplysninger om modtager. Fejl 9999 fås så ved forsøg på indberetning. Løsningen er at fravælge gen-indberetning af beløbene. Det kan gøres inde i indberetningsmodulet. Vælg Servicefradrag i skærmbilledets venstre side – kontrollér om der er tale om en post, der ikke behøver indberetning, fordi den allerede er indberettet. Tryk på knappen 'Fravælg alle'. Dermed fjernes markeringerne for indberetning, og disse data vil ikke blive inkluderet i indberetningen.

 • Hvordan får jeg startet rigtigt, når jeg vil lave en indkomst- og formueopgørelse?
 • Hvordan løser jeg fejl i fejlkontrollen?

Skat Professionel Nova - Øvrige

Skat Professionel Nova - Fejlbeskeder ved hentning af R75 og indberetning

 • Hvorfor får jeg en fejlbesked ved hentning af R75 eller indberetning?

   

  Ved indhentning af R75 og indberetning til SKAT kan du blive mødt af følgende beskeder:

   

  Fejlbesked 1:

  WSDoAllReceiver: security processing faileds; nested exception is:

  Org.aoache.ws.security.WSSecurityException: An error
  was discovered processing the <wsse:Security> header.
  (WSSecurityEngine: Invalid timestamp The security semantics of
  message have expired)

  Løsning:

  I denne situation er tiden på din computer eller server indstillet forkert. Indstil denne til den korrekte dato og tidspunkt.

   

   

  Fejlbesked 2:

  Authorization error. Error.id = xxxxxxxxxxxxx (13 cifre)

  Løsning

  • Du har ikke tilknyttet de to webservices til det anvendte certifikat.
  • Du har tilknyttet det anvendte certifikat forkert. Formentlig er medarbejdercertifikatet blevet oprettet som et virksomhedscertifikat. Det vil sige at du har oprettet certifikatet med UID i stedet for det korrekte RID. Løsningen er at du opretter certifikatet med RID. 


  Se evt. nærmere i følgende vejledning fra SKAT.

   

   

  Fejlbesked 3:

  Fejl: 2280 - SELVANMELDELSE SKAL GODKENDES

  Løsning:

  Indberetningen er gennemført, men selvangivelsen er udtaget til manuel behandling. Derfor genereres der ikke umiddelbart en årsopgørelse, men denne vil fremkomme senere. Der er desværre ikke noget du selv kan gøre for at ændre på det.

   

   

  Fejlbesked 4:

  Fejl: 9999 - Systemfejl

  Løsning:

  • Undersøg om alle oplysninger til servicefradrag er tilstede, herunder boligtype, udlejning, typen af arbejde og leverandør
  • Undersøg om alle oplysninger om underholdsbidrag er tilstede, herunder typen af bidrag/ydelse, oplysninger om modtager og oplysninger om betalte bidrag/ydelser
  • Undersøg om alle oplysninger til renteudgifter til private er tilstede, herunder CPR/CVR-nummer, fødselsdato, navn og adresse
  • Ved danske ejendomme må der kun anvendes det 7-cifrede nummer - sæt ikke kommunenr. foran
  • Beliggenhedskommune for ejendomme mangler

   

   

  Fejlbesked 5:

  Fejl: 203 – Indberettet feltnummer kan ikke anvendes for aktuelle selvangivelsestype

  Løsning:

  Problemet er, at du prøver at indberette oplysninger til en selvangivelsestype hos Skatteforvaltningen som ikke håndterer/ønsker disse oplysninger. Skatteforvaltningen anvender bl.a. følgende selvangivelsestyper:

  • S10 (erhvervsdrivende)
  • S13 (lønmodtagere)
  • S15 (mindre erhvervsdrivende)

  Ved import af R75 kan du i følgende skærmbillede se hvorledes skatteyderens selvangivelsestype er registreret hos Skatteforvaltningen:

  Skift fra S13 til S10

  Situation 1:

  Du får ovenstående besked fordi skatteyder står registreret hos Skatteforvaltningen med S13 og du forsøger at indberette virksomheds og/eller regnskabsoplysninger. Det vil typisk være situationen når skatteyder er startet op med virksomhed i det pågældende indkomstår.

  Her har du mulighed for gennem Skat Nova at ændre selvangivelsestype hos Skatteforvaltningen som vist ovenfor. Du skal dog også huske følgende afkrydsning i indberetningsmodulet:

  xxx

  Herefter er det muligt at indberette både virksomheds- og regnskabsoplysninger.

  Situation 2:

  Pågældende står hos Skatteforvaltningen registreret med selvangivelsestype S15, hvorfor der ikke skal/kan indberettes regnskabsoplysninger. Fravælg derfor indberetning af disse i indberetningsmodulet. Vælg "Fravælg alle" i følgende skærmbillede:

  xxx

  Andre skift mellem selvangivelsestyper kan kun ske ved henvendelse til Skatteforvaltningen.

   

   

  Fejlbesked 6:

  Fejl 2252: OVERSKYDENDE SKAT STØRRE END 100.000 kr.: HOVEDUDSKRIVNINGEN

  Løsning:

  Indberetningen er gennemført, men selvangivelsen er udtaget til manuel behandling. Derfor genereres der ikke umiddelbart en årsopgørelse, men denne vil fremkomme senere. Der er desværre ikke noget du selv kan gøre for at ændre på det.

   

  Fejlbesked 7:

  Fejl 203: Der findes ingen autorisation til at forespørge på borgeren

  Løsning:

  Man har typisk glemt at indtaste skatteyders cpr-nummer eller har indtastet et forkert.

   

  Fejlbesked 8:

  Fejlmeddelelse: "WSDoAllReceiver: The certificate used for the signature is not trusted"

  Løsning:

  Du har anvendt et ugyldigt certifikat.

  Tip:

  Du kan se dit certifikatnr RID eller UID ved at klikke på knappen "Detaljer"

  Se vejledning

   

  Fejlbesked 9:

  Fejl: 203 - Indberettet feltnummer kan ikke anvendes for aktuelle profil., RegnskabsAngivelse: S15, forekomst nr.: 1 og feltnr.: 6XX

  Løsning:

  Årsagen til disse fejlbeskeder er, at det forsøges at indberette regnskabsoplysninger for en skatteyder, der hos Skatteforvaltningen er registreret som S15, dvs. Årsopgørelsesordningen for små erhvervsdrivende. Det kan man ikke.

  Der er to muligheder:
  Enten skal man anmode Skatteforvaltningen om at ændre skatteyderen til S10: Selvangivelsesordningen - Eller man skal undlade at indsende regnskabsoplysninger.

  Hvilken af de to muligheder der skal vælges må afhænge af skatteyderens indkomstforhold.

  Hvis du vil prøve at indsende uden regnskabsoplysninger, kan du fravælge det i indberetningsmodulet.

  Vælg Elektronisk indberetning i Skat Nova for at starte indberetningsmodulet. Når det er startet - Vælg Virksomheder (regnskabsoplysninger) og den pågældende virksomhed i menuen i venstre side og tryk så på knappen fravælg alle i toppen af skærmbilledet, inden du indberetter.

   

  Fejlbesked 10:

  Fejl 1754 - "Oplysning om virksomhedsordningen mangler.

  Løsning:

  En række beløbsfelter skal inkluderes ved indberetning, uanset beløb, når man benytter virksomhedsordning, herunder felterne 221, 435, 237, 488, 184, 432, 434, 025 og 984.

  Felt 895 skal også, hvis man benytter virksomhedsordning, indberettes – også selvom der ikke er beløb i feltet. Pt. medsender vi kun beløbet, hvis det er udfyldt med et beløb.

  Det betragter vi som en fejl der skal rettes. Som en work-around til nuværende programversion, kan man markere tjekboksen ud for feltet som ses på skærmbilledet herunder.

  Det skal gøres i indberetningsmodulet – inden der trykkes på ”Indberet”.

  Fejl 1754